היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 66351
הפטורים ממס רכישה כגון פטור ממס רכישה של עולה וכן של נכים, מכירת מקרקעין לבן משפחה, פטור מהעברה מתאגיד לתאגיד וכו'.
13,015 מילים (כ-40 עמ'), 55 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66317
דיון בסעיף 3 לחוק ההגבלים העסקיים אשר קובע רשימה סגורה של פטורים שעליהם אין צורך לבקש אישור.
9,805 מילים (כ-30 עמ'), 54 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50197
המערכת הנזיקית, מערכת החוזים האחידים, המערכת החוזית,סקירת הפסיקה, סוגית הפטור מאחריות בחוק וסעיף 14.
4,925 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69868
באילו תנאים עולה הפטור החרדי מהגיוס לצה"ל עם העקרונות הדמוקרטיים?
9,092 מילים (כ-28 עמ'), 24 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 62604
פטור לדירות מגורים.
4,751 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68189
עקרונות מיסוי דירת מגורים תוך השמת דגש על פטור ממס זה.
7,887 מילים (כ-24.5 עמ'), 0 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 70652
האם יש הצדקה, מבחינה מהותית, לתת פטור מגיוס לצבא לבני העדה החרדית (מתוך הקהילה החרדית) במדינה היהודית והדמוקרטית לאור הזכות לשימור תרבותי דתי כזכות קבוצתית?
13,399 מילים (כ-41 עמ'), 25 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 61017
סוגית ועדת-טל והפטור מגיוס בחורי-ישיבות כמקרה מבחן.
9,307 מילים (כ-28.5 עמ'), 71 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64