היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10169
סקירת פעילות חברה ציבורית עד לתאריך הנפקת ני"ע, מבנה ההון,הון זר ועלותו,חלוקת דיבדנד,גיון ההון ומטרתו.
3,764 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10217
סקירת מערכת הכבישים הרומים - ביזנטים בא"י מהיבטיה השונים. מטרות ושיטת בניה, תפרוסת הכבישים וסקירת הכבישים העקריים.
6,058 מילים (כ-18.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 10419
האינטריסים של ארה"ב בתקופת שנות 70-80, אמצעי המדיניות שהופעלו ,בדיקת השימוש באמצעים צבאיים למטרות פוליטיות.
2,755 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10428
המשאבים שהופנו לעולים, התקציב והקריטריונים לקליטה, ממצאי מבקרת המדינה, הפוליטיקה בנושא וסוגי התקצוב ומטרותיהם.
6,797 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 20086
הצגת הדיוקן הארגוני תוך התייחסות לנושאים הבאים, מטרות הארגון, תיכנון אירגוני, אפקטיביות, תרבות ועוד.
2,325 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20130
סקירת פעילותה של קבוצת מטרה למען איכות הסביבה תוך ניסיון לבחון את מידת פעילותה הציבורית והפוליטית, והצלחתה לרתום את הציבור.
3,513 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20215
סקירת השינויים שהנהיג אוגוסטוס ברחבי הקיסרות, רפורמות ניהוליות, פוליטיות וצבאיות ע"מ לעמוד על מטרותיו.
2,114 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20257
סקירת פרסומות, ספרות וטלוויזיה במטרה לעמוד על הצגת מיניות הנשים והגברים והשפעתם על תפקידי האדם.
5,885 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 20273
עינויי הנפש והגוף הנהוגות ביפן, על כל גווניהם, הצגת הצורות והמטרות, התקרבות אל הבודהה, זיכוך הנפש והכתות.
3,360 מילים (כ-10.5 עמ'), 3 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100