היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 60179
כיצד התגבשה בווילנה הבנה למתרחש לאחר פלישת גרמניה לליטא ומה היו נסיבות כתיבתו של הכרוז של אבא קובנר "לא נלך כצאן לטבח".
5,307 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60815
אופן כתיבת ההיסטוריה של מלחמת הפילופוניס ע"י תוקידידס תוך התייחסות להיותו של תוקדידס אסטרטג.
5,416 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61287
התפתחות הכתב העיברי מתקופת בית ראשון ועד ימינו אנו.
2,407 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50862
הרקע ההיסטורי לכתיבתה, תיאור המפה וניתוחה.
5,312 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50674
בחינת כתיבתו המוקדמת של שחם וההשפעות עליה וכן השוואה לכתיבת אביו.
5,092 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68602
הצעת הערכה לתכנית הלימודים "תשתית לקראת קריאה וכתיבה לגני הילדים".
7,694 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50647
עבודה זו עוסקת בכתיבה העברית הפוסט מודרניסטית והדגמתה בשני סיפורים של אורלי קסטל בלום.
2,419 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 61332
אישוש התיאוריה באמצעות מחקרים פסיכולוגיים שנערכו בעשורים שלאחר כתיבתה.
4,508 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61555
תצפית, ראיונות וטיפול בתלמיד כיתה ב' וכן תצפית וכתיבת חוות דעת לגבי התנהגותה החריגה בהפסקות של כיתה ה' המכונה "הכיתה המכה".
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 30 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35