היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60667
מחקר איכותני הבודק את השפעת דפוסי הניהול וההתנהגות הארגונית בביה"ס על הנהגת הוראה שיתופית.
14,714 מילים (כ-45.5 עמ'), 73 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68819
תקשורת אירגונית, מוטיבציה וקבוצות עבודה בחברת סלקום.
4,291 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68314
סקירת שלושה מאמרים בנושא - ניתוח, השוואה והערכה ביקורתית.
2,309 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66875
הנעת עובדים ואתיקה ותרבות ארגונית.
1,455 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68532
ניתוח על פי הגישות המכניסטית והתרבותית.
3,308 מילים (כ-10 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61955
מחקר הדן בשאלות מהו הקוד האתי המחייב את המגזר הציבורי בכלל ומשטרת ישראל בפרט.
12,058 מילים (כ-37 עמ'), 27 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65821
תיאור מקרה, מרכיבי הרקע הקשורים לבעיות ההתנהגות, הסבר פסיכולוגי-דינאמי לבעיית התלמיד, בניית תוכנית עיצוב התנהגות ודיון בסוגיות של בעיות משמעת בכיתה.
3,178 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 60827
סקירת נושא הפרעות התנהגות ותוקפנות ילדים והצגת מקרה של ילד בעל הפרעות התנהגות קשות ורמת פיגור גבולית.
6,486 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70616
האם יימצאו הבדלים בין התנהגות מוסרית בבית בהשוואה להתנהגות מוסרית בגן בקרב ילדי גן חובה, כך שילדים יתנהגו באופן מוסרי יותר בגן מאשר בבית.
8,166 מילים (כ-25 עמ'), 25 מקורות, 289.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100