היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 69860
כיצד קיימים מוצרים תחת מותגים בינלאומיים המצליחים בשוק הבינלאומי אך נכשלים בשוק המקומי, ובאיזה אסטרטגיה לדבוק - סקירת מחקרים.
6,296 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 63910
כיצד ההתאמה בעליה ליבשה באה לידי ביטוי מבחינת המערכות.
2,013 מילים (כ-6 עמ'), 4 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 10235
סקירת מערכת הביטחון הפנימי ביפן ומידת התאמתה למבנה האוכלוסין לפי הפרמטרים:ארץ,תושבים,מערכת פשע ומשטר.
6,401 מילים (כ-19.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63341
1,841 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 64443
בחינת אפשרות השימוש בחומצות מלח המיוצרות כתוצרי לוואי (By products) של תהליך הייצור לטובת רענון המחליף הקטיוני, במטרה להוזיל את עלות ייצור המים המטופלים.
13,269 מילים (כ-41 עמ'), 8 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 63987
בדיקת הקשר במחלקת חקירות מע"מ ומכס חיפה.
11,782 מילים (כ-36.5 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 60261
8,200 מילים (כ-25 עמ'), 26 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 65858
בחינת החקיקה הקיימת ומנגנונים אפשריים נוספים לשיפור מצבם של אנשים עם מוגבלות.
1,882 מילים (כ-6 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46