היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שביעות רצון והתאמת עובד לעיסוק לבין מחויבות לארגון

עבודה מס' 063987

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר במחלקת חקירות מע"מ ומכס חיפה.

11,782 מילים ,30 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בשנתיים האחרונות חלה ירידה במחויבות של העובדים לארגון וכן יש ירידה ברמת שביעות הרצון שלהם מהשכר, מהעיסוק ומהאווירה בארגון. הדבר עלה בשיחות עם חוקרים שונים שהעלו בעיות של ירידה ברמת שביעות הרצון שלהם, הן מחוסר היכולת לממש את הפוטנציאל ההשכלתי שלהם לטובת מימוש עצמי גבוה יותר, חוסר היכולת שלהם לשלב עבודות נוספות בתחומים שהם אוהבים בהתאם לאלטרנטיבות אחרות שקיימות בשוק וכן גירויים חומריים מחוץ לארגון כאשר אלו לא מתאפשרים בתור עובד ציבור במסגרת של משרד ממשלתי. בעיות נוספות הן השינויים השונים של קיצוץ בתקנים, שיוצרים צוואר בקבוק בתחום הקידום בתפקידים, קיצוץ בשכר, וצמצום העשרות לעובדים שיכולות לסייע לתחושה של עניין ומימוש עצמי. התאמה של השאיפות, הציפיות והמיומנויות האישיות לתפקיד שלהם כחוקרים ולצד זה חוסר היכולת לשלב עיסוק נוסף שיאפשר להיפתח לגירויים חדשים נוספים אשר ימלא את החסר בתחושת המימוש העצמי - הדבר פוגע ברמת המחויבות שלהם. בשל כך יש ירידה במספר התיקים שהם מבצעים בשנה ביחס ליעדים שנקבעו במחלקה ולירידה במס' תיקי היוזמה של החוקרים.

שאלות המחקר - מטרות אקדמיות
1. האם קיים קשר בין תפיסת העובד באשר להתאמתו לעיסוק שלו לבין רמת המחויבות הארגונית שלו.
2. האם קיים קשר בין רמת שביעות הרצון של העובד לבין רמת המחויבות הארגונית שלו.

ראשי פרקים
מבוא
הצגת הבעיה
תיאור הבעיה בארגון
הבעיה העסקית
נתונים כמותיים
מטרות המחקר
שאלות המחקר - מטרות אקדמיות
מטרות יישומיות
רציונל המחקר
סקירת ספרות
מחויבות לארגון
שביעות רצון בעבודה
התאמת עובד לעיסוק
הקשר בין הבעיה בארגון לבעיה העסקית - סיכום
משתני המחקר (הגדרות נומינליות ואופרציונליות)
מחויבות לארגון - משתנה תלוי
שביעות רצון מהעיסוק - משתנה בלתי תלוי
התאמה לעיסוק - משתנה בלתי תלוי
השערות המחקר
מבנה המחקר
שיטת המחקר
מערך המחקר (והשיקולים בבחירת מערך המחקר)
המדגם
אוכלוסיית המחקר
שיטת המדגם
שיטת הדגימה
כלי המחקר
הליך המחקר
ניתוח המשתנים
ממצאים
מבוא
משתנה מחויבות לארגון ( טבלת ערכים ).
משתנה התאמת העובד לעיסוק ( טבלת ערכים )
משתנה שביעות רצון מהעבודה ( טבלת ערכים )
בדיקת השערות המחקר
מבחן t למדגמים בלתי תלויים
ניתוח ודיון
התאמת עובד לעיסוק ומחויבות לארגון
שביעות רצון מהעבודה ומחויבות לארגון
מסקנות, והמלצות
מסקנות
המלצות יישומיות
מגבלות המחקר
האוכלוסייה הנדגמת
מהימנות כלי המחקר
מידע ראשוני
המלצות למחקרי המשך
ביבליוגרפיה
נספחים:
נספח 1 - שאלון מחויבות עובד לארגון
נספח 2 - שאלון שביעות רצון

קטע מהעבודה:

אוכלוסיית המחקר: עובדים, גברים, העוסקים בחקירות מכס ומע"מ במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה. החוקרים במחלקת חקירות מע"מ חיפה מהווים כרבע מסה"כ החוקרים של מכס ומע"מ ברחבי הארץ. האוכלוסייה בה נעשה המחקר כולל 50 חוקרים במחלקת חקירות מע"מ ומכס בחיפה. החוקרים מחולקים ב -7 מדורים - 5 מדורי חקירות ו - 2 מדורי מודיעין. כל החוקרים במדורים השונים בעלי הכשרה דומה ועוסקים באיסוף מודיעין, חקירות והערכה, כל מדור בספציפיקציה שלו. סה"כ נדגמו 35 עובדים, כולל עובדים בטווח גילאים שנע בין 30 ל-45. 20% מנהלים במדורים השונים אולם התנאים שלהם דומים לתנאי החוקרים מלבד ההישג בתחום הניהולי. 50% מהעובדים בעלי תואר אקדמי כל שהוא, 70% מהם בעלי וותק של לפחות 10 שנים.
שיטת המדגם : דגימת שכבות על מנת לוודא ייצוג לכל המדורים במחלקה, כך התקבלה ראיה כללית על הארגון. השכבות היו 7 מדורים - 5 מדורי חקירות, סומנו א', מדור איסוף מודיעין ומדור הערכת מודיעין, סומנו ב' - בכדי להבחין בין שתי השכבות. השכבה הראשונה - מדורי החקירות כללה 35 עובדים והשכבה השנייה - מדורי המודיעין כללה 15 עובדים. מסך כל המדורים נדגמו 70% מהעובדים בהתאמה בכל שכבה.
כלי המחקר: לצורך איסוף הנתונים חולקו שלושה שאלונים המתייחסים לשלושת המשתנים : מחויבות לארגון שביעות רצון בעבודה והתאמת עובד לעיסוק.

מקורות:

חקירות __ מודיעין __ וותק __ שנים.
שאלון מימוש ציפיות בעבודה
עובד/ת יקר/ה
השאלון שלפניך נועד לשיפור ארגוני תוך שימת דגש על המשאב האנושי. במחקר זה יעשה
ניסיון, בעזרתך, לבחון את מידת מימוש הציפיות שלך במקום העבודה . בחינה זו תסייע
לייעול ההערכות באשר לשיפורים הנדרשים לטובת העלאת שביעות רצונך מימוש ציפיותיך
וחיזוק הקשר שלך לארגון. השאלון הינו אנונימי ולא יעשה בו שימוש מעבר למצוין
כאן. השאלון יכלול 9 שאלות באשר למידת מימוש הציפיות שלך בעבודה.
אנא התייחס לכל שאלה ע"י סימון במקום המתאים לפי הקטגוריות:
במידה מועטה מאוד ועד במידה רבה מאוד .
במידה רבה מאוד
במידה רבה
במידה בינונית
במידה מועטה
במידה מועטה מאוד
 
 
 
 
 
 
 
עד כמה הגשים הממונה שלך את
1
 
 
 
 
 
ציפיותיך בתקופה האחרונה.
 
 
 
 
 
עד כמה התאים סוג עבודתך
2
 
 
 
 
 
לציפיותיך בתקופה האחרונה.
 
 
 
 
 
עד כמה התאימה כמות העבודה
3
 
 
 
 
 
שיש לך לציפיותיך לאחרונה.
 
 
 
 
 
עד כמה הגשימו חבריך לעבודה
4
 
 
 
 
 
את ציפיותיך בתקופה האחרונה.
 
 
 
 
 
עד כמה התממשו ציפיותיך ביחס
5
 
 
 
 
 
לתנאים הפיסיים בעבודה.
 
 
 
 
 
עד כמה התממשו ציפיותיך ביחס
6
 
 
 
 
 
לתנאים הכלכליים ( שכר וכו' ).
 
 
 
 
 
עד כמה התממשו ציפיותיך ביחס
7
 
 
 
 
 
לקריירה לאחרונה (קידום וכו').
 
 
 
 
 
עד כמה התממשו ציפיותיך ביחס
8
 
 
 
 
 
למידת הזדהותך עם הארגון.
 
 
 
 
 
עד כמה התממשו ציפיותיך
9
 
 
 
 
 
לגבי שיתוף פעולה.
 
39
שביעות רצון:
שכר, תנאים
עניין, הישגים
מחויבות לארגון:
הזדהות עם ערכי הארגון
תרומה לטובת הארגון
רצון להישאר לאורך זמן
בעיה עסקית:
אי עמידה בתפוקות
התאמה לעיסוק:
מימוש ציפיות בינאישיות
מימוש ציפיות מסוג העבודה
מימוש ציפיות מתנאים

תגים:

התנהגות · ארגונית · סוציוטכניים · מחוייבות · שביעות · רצון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שביעות רצון והתאמת עובד לעיסוק לבין מחויבות לארגון", סמינריון אודות "הקשר בין שביעות רצון והתאמת עובד לעיסוק לבין מחויבות לארגון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.