היישום אינו מחובר לאינטרנט

הז'אנר הלירי וידויי בקבצי השירה של מרים ילן שטקלס בהתאמה לשלבי ההתפתחות הפסיכולוגית של פיאז'ה

עבודה מס' 060261

מחיר: 253.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

8,200 מילים ,26 מקורות ,1994

תקציר העבודה:

שאלה מרכזית הנחתה אותי בבחירת הנושא: האם קיימת זיקה בין כתיבת שירה לילדים, לבין הבנת הצרכים הפסיכולוגיים של הילד, ובאילו אמצעים, משתמש משורר הכותב לילדים, כדי לענות על הצרכים הללו?
ארבעה פרקים לעבודה זו.

הפרק הראשון עוסק ברקע הביוגרפי וב"אני מאמין" ספרותי של המשוררת מרים ילן שטקליס, בסוד קסם יצירתה ובדרכה הייחודית "לתת" לשירים לעשות את עצמם.

במרכזו של הפרק השני, הצגת התיאוריה הפסיכולוגית התפתחותית של ז'אן פיאז'ה. בחרתי בתיאוריה, היות והיא מושתת על שלושה שלבי התפתחותו של הילד, כאשר כל שלב שואב מן ההישגים של השלב הקודם, ומאפשר לילד להסתגל למציאות. תיאוריה זו מתאימה, לדעתי לתפיסה החינוכית, ספרותית של המשוררת, על פי האופן בו חילקה בעצמה את השירים בשלושת קבציה.

הפרק השלישי - עיקרו בדיקת מאפייני הז'אנר הלירי וידויי, אשר אחת ממייצגיו המרכזיים היתה מרים ילן שטקליס. הז'אנר הלירי וידויי, נולד כנראה מתוך הגישה הפסיכולוגית, המעמידה את הילד במרכז, ומשרתת את התפיסה האגוצנטרית שלו. אין ספק, שמשוררת כמרים ילן הכותבת שירה לירית לילדים בקיאה בתורת הפסיכולוגיה ההתפתחותית של הילד.

הפרק הרביעי, הינו הפרק המרכזי בעבודתי זו, ובו שילוב בין האלמנטים הפסיכולוגים, לבין המאפיינים הבולטים של הז'אנר, בשירתה של ילן, תוך הצגת האמצעים הספרותיים, בהם נעזרה, כדי לבטא את צרכיו הפסיכולוגיים של הילד (בטחון אמוציונלי, קאתארזיס, תחליפי מציאות, השתייכות והזדהות).

תוכן העניינים:

מבוא

פרק א' : על המשוררת מרים ילן שטקליס
רקע אישי ביוגרפי של מרים ילן שטקליס
על הספרות לילד - ה"אני מאמין" של מרים ילן שטקליס


פרק ב' : התיאוריה הפסיכולוגית התפתחותית של ז'אן פיאז'ה
תיאור שלבי ההתפתחות
שלב הילדות הראשונה
שלב הילדות התיכונה
שלב הילדות הגבוהה
סיכום

פרק ג' : מאפייני הז'אנר הלירי וידויי לילדים
פתיחה
איפיונים ספרותיים
עיצוב דמות הדובר

פרק ד' : התאמת מאפייני הז'אנר לשלבי הפסיכולוגיה ההתפתחותית
הצורך בביטחון אמוציונלי
הצורך בקאתארזיס
הצורך בהשתייכות
הצורך בהזדהות

סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

אבישי, יעקב, (1966), אלף אישים, הוצ' עמיחי, ערך רוסו, ז'ן ז'ק.
אופק, אוריאל, ( 1970), עולם צעיר אנציקלופדיה לספרות ילדים, הוצ' מסדה, רמת גן, עמ' 350.
אופק, אוריאל, (1983), " יש לי שיר", מתוך תנו להם ספרים, פרקי ספרות לילדים, ספרית פועלים, עמ' 142-169.
אופק, אוריאל, (1983) " ספרות קטנה לילדים קטנים", מתוך תנו להם ספרים, פרקי ספרות לילדים, ספרית פועלים, פרק ו' עמ' 73-69.
אופק, אוריאל, ( תשמ"ח 1988), ספרות הילדים העברית 1948-1900, כרך שני, הוצ' דביר עמ' 539-550.
אייזנקרפט, דלית,(1982), "תוארי הגודל ומטענם הרגשי בשירתה של מרים ילן שטקליס", בתוך ספרות ילדים ונוער, חוב' לב' עיון ומחקר, עמ' 3-9.
ברוך מירי, ( תשל"ט 1978) "על דמות הדובר בשניים משירי מרים ילן שטקליס", בתוך מעגלי קריאה, חוב' 5.
ברוך, מירי, פרוכטמן, מאיה, (1983) "על קומה ועוד קומה בשירי מרים ילן שטקליס" בתוך לכל שיר יש שם, ת"א, פפירוס, עמ' 39-45.
ברוך, מירי, פרוכטמן מאיה (1984) " השיר הלירי לילדים - איפיונים ספרותיים ומטרות חינוכיות" בתוך, מחקרים בספרות הילדים, אוצר המורה.
ברוך, מירי, (1984) "הן משתיים הרגלים חסרה את רק אחת", על כמה מאפיינים, סגנוניים של יצירת מרים ילן, בתוך, ספרות ילדים ונוער חוב' מא', עמ' 20.
ברוך, מירי,(1984) " למה זה אמא, למה בוכות הדמעות בעצמן"? בתוך, הד הגן, חוב' ג', עמ' 358-355.
ברוך, מירי, (1985) "אני לבדי בבית, השיר הלירי" בתוך, סוגיות וסוגים בשירת הילדים, משרד הבטחון, אוניברסיטה משודרת.
ברזילי, אמירה ( 1989) " ברחתי - ודי" בתוך, ספרות ילדים ונוער, חוב' ג-ד, עמ' 103-105.
גלבוע, מנוחה, (מאי 1971) "הענות אמנותית לפסיכולוגיה של הילד", בתוך הד הגן, לה' חוב' 3, עמ' 338-341.
חובב, לאה (מרץ 1981) "הז'אנר הלירי וידויי בשירי הילדים של מרים ילן שטקליס" בתוך, באמת ? מאסף לעיון הוראה ומחקר בספרות הילדים, הוצ' מרכז ימימה, חוברת 4-5.
כהן, אדיר,( תשנ"א 1990), סיפור הנפש, ביבליותרפיה הלכה למעשה, קרית ביאליק, הוצ' אח, כרך א'.
נב, יעל, (תשמ"א) "מרכיבים מוסיקליים בשירת הילדים של מרים ילן", בתוך מעגלי קריאה, חוב' 8 עמ' 37-54.
נשר, חסידה, (תש"מ) "שירת מרים ילן שטקליס" בתוך, ספרות ילדים ונוער, חוב' כד' עיון ומחקר עמ' 12-17.
פיאז'ה, ז'אן,(1972) ,שש מסות על ההתפתחות הנפשית, מרחביה, הוצ' הקיבוץ הארצי.
פיאז'ה, ז'אן,(1974), הפסיכולוגיה של הילד, ספרית הפועלים, הוצ' הקיבוץ הארצי.
צורן, רחל (1971) "שתי ההתייחסויות לבעיית האני האחר", בתוך הד הגן, לה' חוב' 3, עמ' 89-93.
צורן, רחל,(תשמ"ח) 1988), "שירי יש לי, בשירתה של מרים ילן שטקליס", בתוך ספרות ילדים ונוער, כרך יד' חוב' 3 עמ' 3-8.
רגב, מנחם (1984) "עולם הילד ביצירתה של מרים ילן שטקליס" בתוך הד הגן, חוב' ג', עמ' 345-354.
רוזנברג, מיכל, (תשנ"ג), סדק ראשון, עיונים ביצירת מרים ילן שטקליס, המכללה לחינוך ע"ש קיי באר שבע.
רז, הרצליה, (1971) "על שלושה מסיפוריה של מרים ילן שטקליס" בתוך הד הגן, לה' חוב' ב-ג, עמ' 258-263.
שלונסקי, אברהם (1960) "ספרות ילדים או ספרות ילדותית?" בתוך ילקוט אשל, ספרית הפועלים, עמ' 155.

תגים:

אמצעים · אני · הילד · הלירי · וידויי · מאמין · מאפייני · ספרותי · ספרותיים · פסיכולוגים · צרכים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הז'אנר הלירי וידויי בקבצי השירה של מרים ילן שטקלס בהתאמה לשלבי ההתפתחות הפסיכולוגית של פיאז'ה", סמינריון אודות "הז'אנר הלירי וידויי בקבצי השירה של מרים ילן שטקלס בהתאמה לשלבי ההתפתחות הפסיכולוגית של פיאז'ה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.