היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63007
תיאור תהליך טיפולי במסגרת הכשרה מעשית.
3,914 מילים (כ-12 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63041
תיאור דיון בסרט לאחר הקרנתו לסטודנטים.
1,703 מילים (כ-5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 62999
ניתוח החטיבה העסקית ותיאור מערכות המידע.
9,053 מילים (כ-28 עמ'), 0 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62953
תיאור משאבי האנוש בחברה וראיון עם איש המחלקה.
5,237 מילים (כ-16 עמ'), 2 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62932
תיאור מהלך טיפולי בקשישה.
26,602 מילים (כ-82 עמ'), 0 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62951
תיאור כל השלבים בפיתוח התנור, החל משלב העלאת הרעיונות וכלה במסחור המוצר והצגת השלבים בפיתוחו.
6,987 מילים (כ-21.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63057
תיאור הגלובליזציה והשפעותיה והתייחסות לנשים המוצבות במדינות זרות כנציגות של חברות בינלאומיות.
5,230 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 63093
סקירה היסטורית, תיאור הטקס ומשמעויותיו.
3,906 מילים (כ-12 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63298
סקירת תיאורטית ותיאור מקרה.
2,911 מילים (כ-9 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100