היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 46
עבודה מס' 50753
סקירה תיאורטית מפורטת של נושא השביתה וגורמיה תוך התייחסות לשביתות חלקיות ומלאות ולמצב בישראל.
9,787 מילים (כ-30 עמ'), 40 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 68104
השוואה בין שתי השביתות בפרמטרים של הדינמיקה התקשורתית, הפוליטיקה הארגונית והתרבות הארגונית.
1,947 מילים (כ-6 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63350
הבסיס המשפטי והכלכלי של שביתות, סוגי שביתות, נתונים אמפריים ובחינת הטענה בדבר אסטרטגיה נכונה שיש לאמץ בהחלטה על שביתה חלקית או מלאה.
10,040 מילים (כ-31 עמ'), 54 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64776
סקירת המושג שביתה וזכות השביתה הקיים בישראל ובמדינות דמוקרטיות אחרות.
7,089 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50361
הגורמים להצלחתן של שביתות והתמקדות בקשר בין סוגי שביתות והסקטור השובת לבין תוצאות השביתה.
2,634 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60521
מהלך השביתה, טעוני הצדדים ותוצאות השביתה.
4,230 מילים (כ-13 עמ'), 54 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67908
סקירה כללית, סקירת שביתת האהדה למען עובדי "ויטה פרי גליל" והשוואה בין מס' מדינות ביחסן לשביתת אהדה.
7,891 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 68190
הקשר שבין שביתה ודמוקרטיה תוך התמקדות בשביתות בשירות הציבורי ובאמצעים החוקיים העומדים לרשות הממשלה בהתמודדותה עמן.
5,598 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68211
מידת יעילות השביתות על השגת דרישות השובתים, (חקר מקרה שביתת ארגון המורים העל יסודיים שאירע בשנת 2007).
7,000 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 384.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 46