היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69829
כיצד באים לידי ביטוי קונפליקטים בין רגשות לבין הרציונל בעסקים משפחתיים קטנים אל מול עסקים משפחתיים תאגידיים? מה הן נקודות ההשקה בין השניים. מהן נקודות השבר?
5,454 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 41436
חשיבותו של העסק הקטן למשק, השוואה לעסק גדול, דרכי הניהול ויחסי העבודה והשיווק והעסק הקטן כקבוצה.
5,917 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50916
סקירה כללית (מההיבט של מנהל עסקים) של הדינים הקשורים בעולם העסקים, כגון דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה וכו'.
8,883 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 50890
סקירה תיאורטית של המושג והגדרותיו, חשיבות העסק הקטן במשק, התייחסות הממשל ובחינת יתרונותיו וחסרונותיו של העסק הקטן.
2,902 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69836
ניתוח התופעה של היוועצות אנשי עסקים במיסטיקנים - בהיבט של מוסר בעסקים.
6,926 מילים (כ-21.5 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61053
בחינת העסק ובחינת שביעות רצון העובדים בעסק משפחתי.
12,545 מילים (כ-38.5 עמ'), 45 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 66277
האם בעסקים בינלאומיים ישנה כדאיות לעסק לפעול על פי הכללים עליהם אמונים, או ממנהגם ולעסוק כיתר החברות.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50313
הצגת העסק וכל ההיבטים של ניהול, שיווק ומימון העסק.
1,814 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 51027
בדיקה כוללת של הכדאיות להקמת העסק ומחקר שיווקי לבדיקת הפוטנציאל העסקי.
12,014 מילים (כ-37 עמ'), 10 מקורות, 385.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100