היישום אינו מחובר לאינטרנט

דיני עסקים

עבודה מס' 050916

מחיר: 205.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה כללית (מההיבט של מנהל עסקים) של הדינים הקשורים בעולם העסקים, כגון דיני חברות, דיני חוזים, דיני עבודה וכו'.

8,883 מילים ,5 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בעבודתי זו אתייחס להיבט המשפטי של דיני העסקים השונים. את דיני עסקים חילקתי למספר נושאים והם:
* דיני תאגידים, שותפות וחברות
* דיני חוזים
* דיני עבודה
* שטרות ושיקים לסוגיהם.

מסתבר כי לא ניתן לנהל עסק או חברה ללא ידיעה ושליטה בהיבטים המשפטיים הקבועים בחוק לגבי דיני עסקים השונים והמרובים.
אחת השאלות המכריעות ביותר העומדות בפני מי שרוצה לפתוח עסקים או להקים חברה היא באיזו דרך לעשות זאת. האם לנהל את החברה לבד או באמצעות תאגיד? האם חברה פרטית או חברה בע"מ?
המונח "תאגיד" מוגדר בחוק הישראלי כ"גוף משפטי כשר לחיובים, לזכויות ולפעולות משפטיות" - ובקיצור: אישיות משפטית עצמאית ונפרדת מן האנשים שהקימו אותו.
בניהול עצמאי של העסק או החברה יש מס' יתרונות וחסרונות. אדם המנהל בעצמו את עסקו הוא אדון לעצמו. הוא רשאי לפעול כמיטב הבנתו ורצונו, הן ביחס לנכסיו (למכור, להשכיר, ללוות ולהלוות) והן ביחס לגורמים השונים עימם הוא בא במגע.
אך כנגד זה עומדים לו חסרונות רבים. האדם הפרטי מממן בעצמו את העסק, הוא אישית משלם את מס ההכנסה ושאר המסים השוטפים של החברה, ובמקרה של הפסדים - הוא זה הנושא בהם, או אפילו ילדיו או יורשיו. למעשה, במצב זה משמש היחיד כערב לחברה, ללא כל הגבלות או סייגים, בכל רכושו בהווה ובעתיד. כשהחברה מתרחבת, הפעלתם של אנשים אחרים במסגרתה אפשרית רק באמצעות שכירתם כעובדים, אם יגרמו העובדים נזק לצד שלישי ישא בהם האיש עצמו -- כמעבידם.
ולבסוף, אם תימנע ממנו האפשרות להמשיך לנהל את החברה, עלולה החברה לגווע יחד אתו. אפשרות טובה יותר היא ניהול החברה באמצעות תאגיד, הנושא בכל הזכויות והחובות שלו, ויש לו אישיות משפטית נפרדת ועצמאית משלו. עצם יצירת התאגיד פירושה שכל מערכת הזכויות והחובות של החברה הינם של התאגיד, ואילו האדם המנהל את התאגיד - אינו אלא עובד או נציג שלה.
התאגידים הפרטיים המקובלים בישראל הם השותפות והחברה, אליהם אתייחס ביתר פירוט בעבודה.
דיני החוזים, הנהוגים עוד בטרם הוקמה המדינה ואשר קיבלו תוקף חוקי לאחר הקמתה, בעצם מתבססים על מה שהיה נהוג בתקופת השלטון המנדטורי. משפט זה בעצמו מתבסס על השלטון הקודם לו, והוא השלטון העותומני, אך משנת 1965 ואילך חל שינוי יסודי בתולדות החקיקה הישראלית בדיני החוזים. ב-1973 נחקק חוק החוזים (חלק כללי). דיני החוזים מתייחסים למהותם של הסכמי החוזים השונים. החוזה הוא הסכם היוצר חובות, שהחוק מקנה להן תוקף. כלומר, חוזה הוא הסכם היכול לשמש יסוד לתביעה משפטית. ועליהם ארחיב ואפרט בגוף העבודה.
לגבי דיני העבודה - אלו הם חוקים שנחלקים לשני סוגים. הראשון - חוקי מגן, שמטרתם להגן על סוגי עובדים חלשים הזקוקים להגנה מיוחדת, כגון: חוק הגנת השכר, חוק חופשה שנתית, חוק פיצויי פיטורים, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק שכר מינימום.
כמו כן קיימים חוקים הנוגעים לזכויות נוספות של העובד וחלקם לזכויות המעביד (כגון: החתמת העובד על הסכם עבודה הכולל סעיף המטיל עליו הגבלת חופש עיסוק לאחר הפסקת יחסי עובד-מעביד ששררו ביניהם ) ואלה החוקים: חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, חוק הביטוח הלאומי, חוק שווה לעובד ועובדת, חוק עובדים זרים, חוק עבודת נוער וחוק עבודת נשים.
בחלק האחרון של עבודתי אתייחס לשטרות ושיקים. גם דיני השטרות בישראל מבוססים על החוק האנגלי שבהם מובע הרעיון המרכזי ובהוא רעיון הסחירות. כלומר, האפשרות להעביר שטר מיד ליד, כשלמקבל השטר מידי נותנו מוקנות כל הזכויות שהיו לנותן השטר, ולעיתים אף זכויות רבות יותר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. דיני חברות ותאגידים
3. ניהול עסק באמצעות תאגיד
4. שותפויות
5. דיני חברות
6. דיני חוזים
7. דיני עבודה
8. שטרות ושיקים לסוגיהם
9. סיכום
10. ביבליוגרפיה

מקורות:

זאב בן-דורי, משה. "קובץ מקורות בדיני עסקים" - הוצאת "מודום" - יעוץ והכוונה בע"מ, 1998.
השופט י. גביזון, השופט י. גלעדי (עדכון: עו"ד שגב יורם) "פרקים בדיני עסקים ועבודה" בהוצאת מכללת עמק -יזרעאל, ספטמבר 1997.
אקשטיין גרשון " יוזמים עסק" ייזום והוצ' לאור - חב' הכוון שירותים כלכליים בע"מ - 1996.
אקשטיין גרשון " מנהלים עסק" ייזום והוצ' לאור - חב' הכוון שירותים כלכליים בע"מ - 1994.
אקשטיין גרשון " קונים/מוכרים עסק" ייזום והוצ' לאור - חב' הכוון שירותים כלכליים בע"מ - נובמבר 1996.

תגים:

שטרות · חוקים · משפט · תאיגיד

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דיני עסקים", סמינריון אודות "דיני עסקים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.