היישום אינו מחובר לאינטרנט

העסק המשפחתי הקטן - חברת שכ"א

עבודה מס' 061053

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת העסק ובחינת שביעות רצון העובדים בעסק משפחתי.

12,545 מילים ,45 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

בהיסטוריה תמיד קדמו עסקים קטנים לאלה הגדולים והם היו הנפוצים ביותר בעבר ולרוב נוהלו בתוך המסגרת המשפחתית. עד לא מזמן לא עורר העסק הקטן עניין רב וכלל לא נחשב לארגון שיש לחוקרו. רק בסוף שנות ה-80 החלו להתרכז בעסק הקטן, בתרומתו לכלכלה הלאומית והסיבה המרכזית לכך היתה קשיים רבים
ואפילו נפילות של עסקים גדולים ומבוססים בארה"ב ובארצות אחרות במערב (בעיקר באירופה). מצב זה הצריך סידרה של פעולות התייעלות (לאלה שהצליחו לשרוד) וכך נפלטו הרבה משאבי אנוש למעגל חסרי העבודה. באותו זמן החלו העסקים הקטנים לפרוח ועל כן דרבן המצב אנשים רבים שנותרו ללא תעסוקה לפתוח עסקים קטנים ואלה הקיימים החלו לקלוט את אותם מובטלים שנפלטו מהעסקים הגדולים.
על אף ההכרה הגוברת והולכת בחשיבות העסקים הקטנים, הרי כשבוחנים את ההישרדות של עסקים אלה מבחינה סטטיסטית המצב אינו טוב - מתוך חמישה עסקים חדשים אחד מתחסל כעבור שנה לקיומו ורק אחד שורד לאחר חמש שנים.
מצב זה מראה כי העסק הקטן אינו כה פשוט ואינו כה קטן ומבחינת עסק הוא מורכב כמו כל עסק אחר. עסק הקטן שייך למשפחה מורחבת של העסקים ומשום כך יש בו מאפיינים משותפים לכלל העסקים. עסק קטן עשוי להיות שלב ראשון בסולם שממנו אפשר להמשיך ולטפס למעלה (ולא רק להתחסל).
עבודה זו מתרכזת בעסק המשפחתי הקטן הכולל בתוכו שני אלמנטים - הן עסק קטן והן עסק משפחתי. קיימים כמה עסקים משפחתיים שכיום הם שם דבר בישראל - "טבע", "זוגלובק", "אקרשטיין", "שטראוס" ועוד. ההתרכזות בעבודה זו היא בעסק משפחתי קטן, המתעסק באספקת כוח אדם לארגונים עפ"י דרישתם, הקיים מזה ארבע שנים ושעל פי הנראה בשטח צועד בכיוון התרחבות.

מטרות המחקר
1. בחינת עסק שבנוי כולו על טהרת הניהול והבעלות המשפחתית - אב מנכ"ל, אם עוזרת ומזכירה ושני ילדים המשמשים מנהלי משנה.
2. בחינת שביעות רצון העובדים בעסק משפחתי.

המחקר מתבסס על שאלונים שהעברתי למנהלי-בעלי העסק ולעובדים שאינם בני המשפחה- לכל סקטור שאלון אחר. העובדים שאינם בני משפחה ענו על שאלון שביעות רצון ובעלי העסק קיבלו שאלון לגבי ניהול עסק משפחתי. השאלון של העובדים מעודכן לשנת 1997 מתוך האינטרנט (Job Satisfaction Quiz - Chicago
(Tribune וזה שהועבר לבעלים מבוסס על שאלון לבעלי עסק משפחתי מעודכן לשנת 2000 שהוצא מהאינטרנט (.(Family Business
בתחקיר זה השתתפו 20 עובדים - כל עובדי המשרד על שלוחותיו.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א - רקע תיאורטי
הארגון
העסק הקטן
מאפייני העסק הקטן
חלק ב' - העסק המשפחתי
הגדרת העסק המשפחתי
היחס בין העסק המשפחתי והיזמות
החשיבות של העסק המשפחתי בכלכלה ובחברה
הממדים של מקצועיות של לימוד ואימון
הצורך בהווה ובעתיד לקדם את הנושא
ניהול העסק המשפחתי
חלק ג - שירותי כוח אדם
רקע
הגישה השיווקית בשירותי אנוש
חלק ד - שכ"א - שירותי כוח אדם
רקע והיסטוריה
מבנה העסק
פרופיל החברה
חלק ה' - המחקר
שיטות המחקר
מטרות המחקר
השערות המחקר
תיקוף השאלונים
ממצאים ודיון
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלונים

מקורות:

אדיג'ס יצחק (1980) ניהול לקוי - סיבות וטיפול.
אלעזר טובה (אפריל 1996) "עבודה זמנית - התמודדות עם פניו המשתנים של עולם העבודה". משאבי אנוש, ירחון מס' 100. עמ' 30-31.
אלדר נאוה, חנוך סדן (דצמבר 1995) "פרופיל: טובה אלעזר - מנכ"ל מנפאואר ישראל". משאבי אנוש, ירחון מס' 96. עמ' 8-9.
בהם אמנון (1998) שיווק בשירותי אנוש, היבטים תיאורטיים ויישומיים. צ'ריקובר.
גול יצחק (1990) "שומת כוח-אדם". המפעל.
גלין אמירה, עוזר כרמי (1990) ניהול 2000, ניהול גמיש, הוצאת המכללה למנהל.
הס רענן (מרץ 1997) "תפישה כוללת לפיתוח ההון האנושי (משאבי אנוש) בארגון". משאבי אנוש, ירחון מס' 111. עמ' 30-38.
וובר מקס (1947) הכאריזמה ובניית המוסדות: מבחר כתבים. י. מאגנס
חסידים יוסי (פברואר, 1998) "כוח אדם זמני - לאן", עפ"י עבודת תיזה בהנחיית פרופ', שמחה רונן בנושא: "השוואה בין עובדי חברות לכוח אדם זמני לעובדי חברה הקבועים בשביעות רצון, תמיכה חברתית, לחצים בעובדה ומחוייבות ארגונית", בתוך: סטטוס
להמן גבי (1999) עסק קטן וחכם. צ'ריקובר
נחמני יעקב (פברואר, 1992) "גמישות בהעסקת כוח אדם קבלני". משאבי אנוש, עמ' 24-27
סמואל יצחק (1996), ארגונים. אוניברסיטת חיפה
פורמן שלמה (1991) ערכים, מקצוענות ומנהיגות בניהול, ניסיון ישראלי. הוצאת מיצוב.
פרידמן, י. וברנדווין ת. (1990) כוח אדם זמני - תפקיד ותפקוד.
קראוס משה דר' ותמר ברנדווין (1990) "שירותי העסקה זמנית - ההיבט של העובד" - פרק ו'. בתוך: גלין אמירה, עוזר כרמי, ניהול 2000, ניהול גמיש. המכללה למנהל.
רוזנצוויג ג'ים, פרמונט קאסט, טרנס ר. מיטשל, (1995) המנהל עפ"י פרנק וארנסט.
ריילי פט (1997) הצוות המנצח. מטר
שוחט ליאור, דר' (פברואר, 2000) "מה לנו ולמודלים אמריקאיים?". משאבי אנוש, ירחון מס' 146. עמ' 10-11.
Beason Tyrone (March, 1999) "Running a Family Business has its Own Unique set of Challenge", in: Seattletime Com. Business.
Davis, .A. & Tagiuri, R. (1982) Bivalent Attributes if the Family Firm. Santa Barbara, CA: Owner Manager Business Institute.
Dreux D.R. (1990) "Finance Business: Alternatives to Selling out or Going Public", in: Family Business Review, 3,. Pp. 225-243
Gallo M. A. (1994) Global Perspective on Family Business. Chicago: Loyal University, Family Business Center.
Gonson S. Donald (May 1999) "Allocation of Ownership among Family Members inside and outside the business", Family Business Report
Heck R. Upton, N. Bellet, W. Dunn, B. & Parady, P. (1994) "Family Business as a Field of Study", Internet. http://www.fambiz.com/Orgs/Cornell/articles/real/ifbpa.cfm
Hwengwere Emily (July, 2000) "Managing Succession in Family Business", in: The Financial Gazette
Ibrahim A.B. & Ellis W.H. (1994) Family Business Management: Concepts and Practice. Dubuque, IA: Kendal/Hunt
Ioele C. Thomas & Claire Linnan (Oct. 1999) "Family-Owned Firms Benefit from Independent Boards", in: American City Business Journals.
Lea W. James (Sept. 1998) "strategic Managing: Essential to Family Business", in: American City Business Journals.
Lea James (Oct. 1999) "There is Big Difference between Owning, Running Family Business", Bizjournals - Internet
Lyman, A. (1991) "Customer Service: Does Family Ownership Make a Difference?", in: Family Business Review, 4/ pp. 303-324
Marandett V. Susan May (1999) "A Look Inside Family Foundations", Family Business Report
Mackenzi, Kenneth, D. (1978) Organizational Structures, Arlington Heights, ILL: AHM
Miles, Robert H. (1980) Macro Organizational Behavior, Ill: Scott, Foresman.
Mintzberg, Henry (1979) The Structuring of Organizations, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, pp. 2
NE-167R Technical Committee (1993) "Family Business: Interaction of work and family Spheres". Unpublished research grant, Cornell University, Department of Consumer Economics and Housing - Internet.
Owence, R. (may, 1994) "Australian Family Business, Ethics, Energy and Long Term Commitment", in: Family Business Network Newsletter, 9. Pp. 4
Reidel, H. (May, 1994) "Family Business in Germany", in: Family Business Network Newsletter, 9. Pp. 6.
Rogers J.K. (1995) Just a Temp: Experience and Structure of Alienation in Temporary Clerical Employment, Work and Occupation. Pp. 137-166
Shea William J. (1999) "Managing Non-Hiers Essential in Family-Owned Business". Internet
Selz, M. (March, 1991) "Family Business Programs at Universities Proliferate: Seeking to Tap . Rich Market, Educators Find Competition is Intensifying", in: The Wall Street Journal. Pp. B2
Sexton, D. & Bowman-Upton, N (1991) Entrepreneurship: Creativity and Growth. New York: MacMillan Publishing
Tiffany Laura (2000) "Family Business Expert Quentin J. Fleming", in: Internet - Entrepreneur.com
Thomas Ioela C. & Clair Linnan (Oct. 1999) "Family-Owned Firms benefit from Independent Boards", Bizjournals - Internet.
Thompson Richard (July, 2000) "Running Homeowner Associations Like Family Business", Realty Times - Real Estate News - Internet.
Torani A. Joseph (Oct. 1999) "Strategic Planning is Essential to Avoid Family Conflicts", Bizjournals - Internet.

תגים:

אדם · אנוש · יזמות · משאבי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העסק המשפחתי הקטן - חברת שכ"א", סמינריון אודות "העסק המשפחתי הקטן - חברת שכ"א" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.