היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62363
ההיבטים הנפשיים והחברתיים של הפרעות אכילה.
5,676 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66413
סקירת תופעת הפרעות האכילה על היבטיה השונים, כגון אנורקסיה נרבוזה ובולמיה נרבוזה.
3,162 מילים (כ-9.5 עמ'), 13 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 62094
הפרעות האכילה השונות והקשר בין הפרעות אלה לפעילות גופנית.
5,334 מילים (כ-16.5 עמ'), 7 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62687
בחינה נפרדת של נושא ההתקשרות ונושא הפרעות אכילה, ובדיקת הקשר בין השניים עפ"י מחקרים.
8,654 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62940
סקירת ספרות בנושא האנורקסיה-נרווזה והצעה קצרה למחקר בנושא "האם התופעה של הפרעות אכילה הינה בעיקר מחלה נשית או שהיא מתפתחת גם אצל גברים?".
2,431 מילים (כ-7.5 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67467
מהי הומוסקסואליות ומה הסיבות להפרעות אכילה בקרב גברים הומוסקסואלים - המודל התרבותי ותיאורית האינטראקציה הסימבולית.
3,893 מילים (כ-12 עמ'), 31 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 70802
הקשר בין הפרעות אכילה לבין פרפקציוניזם והשתייכות הדתית.
7,801 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 299.95 ₪
עבודה מס' 68359
שכיחות התופעה של הפרעות אכילה בקרב נשים, איבחון ההפרעה ודרכי הטיפול בהפרעה.
3,588 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68689
הצגת הנחות היסוד של תיאורית ההכוונה העצמית וקישורן להפרעות אכילה כמו אנורקסיה נברוזה, בולימיה נברוזה והשמנת יתר.
14,892 מילים (כ-46 עמ'), 67 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100