היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 62676
דרכה הפוליטית של תנועת ש"ס לעומת תנועת השחורים בארה"ב.
11,989 מילים (כ-37 עמ'), 45 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 61999
סקירת הדעות הרווחות בנושא.
4,047 מילים (כ-12.5 עמ'), 19 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 62707
"שחור" , 2002
ניתוח הסרט ובחינת המסרים הסמויים והגלויים.
9,122 מילים (כ-28 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63127
תיאור מאבק השחורים בארה"ב למימוש זכויות האזרח שלהם.
4,483 מילים (כ-14 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63172
בחינת מערכות היחסים במשפחה ומקומה של האישה.
3,607 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 61609
רקע כללי של התקופה, תאור פרטני של המבצע ומשמעויותיו.
9,080 מילים (כ-28 עמ'), 12 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70230
ניתוח המראה משימושה הראשון במיתולוגיה היוונית ועד סדרת הטלוויזיה "מראה שחורה" .
6,621 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60387
ניתוח המשטר מתקופת האפרטהייד ועד לדמוקטיה של היום תוך שימוש במונחים מקצועיים.
3,922 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 70114
בחינת הסרט דרך פריזמת ייצוגה של האשה המזרחית בו.
11,541 מילים (כ-35.5 עמ'), 50 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52