היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63305
4,000 מילים (כ-12.5 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61740
3,140 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41305
מטרות ושאלות המחקר, סקירת הספרות, הצגת התוצאות וניתוחן באמצעות טבלאות וגרפים.
6,417 מילים (כ-19.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67345
הצגת מטרות ההערכה החלופית, ופירוט כלים ודרכים לביצועה, תוך עריכת השוואה בין הערכה מסורתית להערכה חלופית.
6,625 מילים (כ-20.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 64704
התמקדות בהערכת עמיתים בארגון ומשוב/הערכה 360 מעלות
5,815 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66980
איפיון תהליך הערכת ביצועי עובדים והערכת ביצועים בארגון הנבחן
7,053 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 68408
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,528 מילים (כ-23 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64172
הכנסת תהליך הערכת עובדים בארגון - מטרות התהליך, בעיות, שלבים בתהליך החל ממילוי הערכה ועד לביצוע המשוב לעובד.
5,203 מילים (כ-16 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68901
הערכת שווי של חברת טבע לפי שיטות ההערכה השונות.
7,055 מילים (כ-21.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100