היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 25
עבודה מס' 65996
גישת בית משפט לנוער מהפאן הענישתי והטיפולי.
6,874 מילים (כ-21 עמ'), 16 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66137
דיון בהתפתחותה המוקדמת של הענישה, שיטות הענישה שרווחו לאורך ההיסטוריה, ומהי מטרת הענישה.
22,579 מילים (כ-69.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 61137
סקירה היסטורית עד ההווה כולל מבט לעתיד.
8,552 מילים (כ-26.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65445
סקירת השינויים שחלו בחקיקה בתחום עבירות האונס וההחמרה במדיניות הענישה כתוצאה מכך.
2,396 מילים (כ-7.5 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68586
באיזה אופן משפיעה תופעת העלמת מס המבוצעת על ידי נישומים ועסקים על המדינה ואזרחיה.
11,107 מילים (כ-34 עמ'), 27 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 63063
הבעייתיות שבין ענישה וכליאה בבתי הסוהר לבין שיטת השיקום.
2,639 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 63262
המניעים להעלמת מסים ומנגנון הענישה שנקבע בחוק.
6,519 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 70347
מי הם עברייני צווארון הלבן ומה היא מדיניות הענישה לגביהם?
7,673 מילים (כ-23.5 עמ'), 10 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 64815
בחינת ההנחה לפיה ענישה מחמירה יותר תביא לירידה ברמת הפשיעה בתחום הצווארון הלבן ועבירות המס.
13,252 מילים (כ-41 עמ'), 25 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 25