היישום אינו מחובר לאינטרנט

ענישת תאגיד- הכיצד?

עבודה מס' 066932

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד נענש תאגיד, אם בכלל, והשוואת ענישה זו בעיקר לארה"ב.

4,749 מילים ,16 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

הקושי שהמשפט נתקל בו בעבר לגבי קביעת האחריות הפלילית של התאגיד הינו כי התאגיד, כאישיות משפטית שאינה טבעית, אינו מסוגל לגבש מחשבה פלילית, שכן הוא נעדר חשיבה ואין הוא מסוגל לגבש יסוד התנהגותי אקטיבי, בהיותו נעדר יכולת פעולה. על קושי זה התגבר המשפט ע"י פיתוח "תורת האורגנים" עליה לא נדון בהרחבה, תורה אשר נועדה להתגבר על היעדרו של מימד אנושי לחברה, ובכך לאפשר לחברה לקיים את דרישות החוק באשר לקיום תכונות אישיות לצורך הטלת האחריות, אזרחית, פלילית או אחרת.
ניתן לראות התייחסות לכך בפס"ד מודיעים:
"על פי תורה זו שאינה מוגבלת לתחום הפלילי, אלא חלה בכל התחומים, היסוד הנפשי המתקיים אצל האורגן נתפס כיסוד הנפשי של התאגיד. בדומה, הרכיב ההתנהגותי האקטיבי שמתקיים אצל האורגן נתפס כרכיב התנהגותי האקטיבי של התאגיד." (1)

התאגיד אחראי בפלילים אישית, אם הוא מקיים את היסודות הנדרשים לשם גיבוש האחריות על פי אותה נורמה.
כדי לקבוע קיומה של עבירה פלילית יש לייחס לחברה, גוף שאינו יכול ליצור כוונה, את הכוונה הפלילית, חוק בעונשין, תשל"ז- 1997, בסעיף 23, מחלק את האחריות הפלילית של התאגיד לעבירות של אחריות קפידה ועבירות אחרות:
* באשר לאחריות קפידה, נקבע כי תאגיד ישא באחריות פלילית כשהעבירה נעברה על ידי אדם במהלך מילוי תפקידו.
* באשר לעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, תאגיד ישא באחריות רק אם בנסיבות העניין ולאור תפקידו של האדם, סמכותו ואחריותו בניהול ענייני התאגיד יש לראות במעשה שבו עבר את העבירה, ובמחשבתו הפלילית או ברשלנותו, את מעשה מחשבתו או רשלנותו, של התאגיד.

דיני העונשין מטילים סנקציה פלילית בגין פעולות תאגדיות. למשל, עבירות רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, זיוף וכן עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד.
כאמור, המחוקק השמיט את ההתייחסות לאחריות החברה בפלילים. באשר לנזיקין, נקבע במפורש, כי "חברה חבה במישרין באחריות בנזיקין על עוולה שבוצעה בידי האורגן שלה". (2)

תוכן עניינים:
מבוא
חברה מהי? (ויקיפדיה)
ענישה מהי?
אחריותו הפלילית של תאגיד
עברה במחדל
האחריות הפלילית של תאגיד- משפט משווה
השוואת סנקציה בין פקודת החברות לבין החוק
דוגמאות לענישת תאגיד
הענשה על נזקים הנגרמים לאיכות הסביבה
מדוע בזבוז והרס סביבתיים הם חלק בלתי נפרד מהקמת חברות?
כיצד שולטים הקפיטליסטים בחברה
דוג' למספר התביעות באיכות הסביבה בשנות 2000
תביעה ייצוגית כצורת ענישה של הציבור
תביעה ייצוגית בדין האמריקאי (עפ"י: "מקליבל - משפט הדיבה של מקדונלדס", http://www.meshanim.com/stories/mclibel.doc)
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בשביל שתהיה את היכולת להעניש בתחום הפלילי, ישנה דרשה ליסודות כגון: נפשי, פיזי וקיומם של מבחנים שונים. המשפט הפלילי נועד לאכיפה על בן אנוש, ואילו התאגיד כפי שאמרנו, אינו כזה. כיצד נעניש אותו ואהאם בכלל העניין אפשרי?
אחד הצידוקים שעומדים ביסוד הטלת אחריות פלילית על תאגיד הוא כי התאגיד הנו הנהנה מן הפעולה, לכן, למה שלא נחייב אותו לשאת בנטל שנוצר על ידי אותה הפעולה ממנה הוא נהנה. טובת התאגיד אינה חייבת להיות המטרה הבלעדית או העיקרית של המעשה ואין הכרח שהמעשה היטיב בפועל עם התאגיד, כלומר מספיקה העובדה שהמעשה נועד להטיב עמו. (6)

תגים:

פלילית אחריות · תאגיד · ענישה · עונש פלילי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ענישת תאגיד- הכיצד?", סמינריון אודות "ענישת תאגיד- הכיצד?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.