היישום אינו מחובר לאינטרנט

הענישה והמאסר בישראל

עבודה מס' 066137

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בהתפתחותה המוקדמת של הענישה, שיטות הענישה שרווחו לאורך ההיסטוריה, ומהי מטרת הענישה.

22,579 מילים ,19 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

אחת מאושיות היסוד של כל חברה אנושית הינו נושא העונש והענישה.
מאז ומעולם נטתה החברה לדחוק את העבריינים והפושעים לשוליה- אלה סומנו כקבוצת מיעוט שיש לטפל בה בכל אמצעי הענישה הקשים שיש בנמצא, ללא הבדל מין, גזע, או גיל.
בכל החברות השבטיות המוקדמות נזקקו לעונשי גוף ועונשי השפלה. בתורה מוזכר המושג עונש בכמה וריאציות: "וענשו אותו זקני העיר..וייסרו אותו", "והיה אם בן הכות הרשע והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר", וכלה בצורה החמורה ביותר של ענישה - עונש מוות: "מות יומת".
מערכות המשפט של העולם המערבי הושפעו ביותר מנוהלי הענישה של עבדים ומהרעיון שגופו של האדם משמש אובייקט לענישה.
הפגיעה בגופו של העבריין הפכה עם השנים כלי נוח למטרת הפגנת העוצמה: טקסי העינויים של עבריינים והוצאתם להורג, הפכו טקסים הפגנתיים וראוותניים. תפקידם יותר משהיה לאזן את הצדק, היה להצביע על חוסר האיזון בין הנתין שהעז להפר את חוקי הריבון הכל יכול אשר מפגין את כוחו ועליונותו.
בכל עונשי הגוף היו מרכיבים של השפלה וקלון: פגיעות שפגעו בנידון למוות נועדו להוסיף השפלה על הכאב והמוות, וכן הונהגו אמצעי ענישה שנועדו בעיקר להמיט קלון. עונש זה היה אמור לבייש את העבריין ע"י הצגתו לראווה, דבר שאפשר לקהל הרחב לפרוק את תוקפנותם עליו ולעיתים אף הביא הדבר למותו.
במחקר נושא זה, נבדוק את התפתחותה המוקדמת של הענישה ואת שיטות הענישה שרווחו לאורך ההיסטוריה.
נדון בשאלה, מהי מטרת הענישה: האם מדובר בשמירה על האינטרסים הכלליים של החברה, שלום הציבור והגנה מפני פשיעה כלפיה, או שמא מטרת הענישה היא הרתעת העבריין מלעבור עבירות נוספות, שיקומו והחזרתו למעגל החיים הנורמטיבי, חינוכו על ידי ענישה המותאמת לקביעתו של החוק הנוקשה או מפני קיומו של קיבעון מחשבתי המושרש בנו, כי יש צורך להשליט סדר וארגון על מנת לשמור על חברה מתוקנת, מאורגנת ו"בריאה" בנפשה?
האם הענישה היא למען החברה או למען הנענש?
נצביע על העובדה כי עונש המאסר, שהינו כה נפוץ ומקובל בימינו, לא היה נפוץ כלל עד לפני כ-200 שנה.
בעבודה נסקור את המעבר מעונשי גוף לעונש המאסר, ואת התפתחות המחשבה הנסובה סביב מעבר זה.
במסגרת המחקר נבחן את עונש המאסר החל מהתפתחותו, בעולם בכלל ובישראל בפרט, דרך מערכת בתי הסוהר הישראלית כיום על פעילותה והגדרתה וכלה בבחינת תנאי המאסר והמעצר הקיימים במתקני הכליאה בארץ.
כמו כן, נציג מדדים מתחומים שונים לשם בדיקת יעילותו של עונש המאסר בפועל ולבסוף, נבדוק ונציע חלופות לעונש זה, חלקן קיים ופעיל כיום וחלקן חדשניות.
במקביל, ננתח הצעות חוק חדשות המציעות תיקון ושינוי בחוק העונשין תשל"ז 1977- לטובתו וקולת עונשו של האסיר והנאשם. נדון בזכויות האסיר מול השלטון תוך ניתוח עתירות אסירים בארץ ופסיקה בעולם, וכן נעמוד על טיבה של הפרטת בתי הסוהר בישראל.
תורת הענישה על התפתחותה, מטרותיה ויעילותה וכן עונש המאסר על תנאיו, היבטיו הסוציאליים והכלכליים, טומנים בחובם מגוון עצום של נושאים. במחקר זה בחרנו לנסות ולגעת ברובם של ההיבטים וההשלכות בנושא הכללי, ולהתמקד במיוחד בנושא עונש המאסר, משמעותו והשלכותיו עבור האסיר, יעילותו וחלופות אפשריות ויעילות יותר.
מסקנות העבודה ייתמכו בפסיקה, בחוק ובספרות המשפטית לסוגיה זו.
לנוחות הקורא ציון מספרי ההערות בגוף הטקסט מוקמו בדף נפרד בסוף העבודה.

תוכן העניינים
פתח דבר
פרק א- הענישה
א.1 התפתחותה המוקדמת של הענישה:
א.2. עונש- מהו?
א.3.שיטות הענישה:
א.4. הבניית שיקול דעת שיפוטי בענישה:
פרק ב- המאסר
ב.1 מקורות בית הסוהר המודרני :
ב.2. המאסר והמודרני ובעיותיו
ב.3. קהילת האסירים
ב.4. השפעת המאסר על ילדי האסירים:
ב.5. אוכלוסיית בתי הסוהר:
ב.6. פתרונות לבעיית הצפיפות בבתי הסוהר:
פרק ג- מערכת בתי הסוהר הישראלית
ג.1. התפתחותה מראשית מדינת ישראל:
ג.2. הישגים ומחסור במערכת בתי הסוהר הישראלית של ימינו :
ג.3. שירות בתי הסוהר- הטיפול באסיר:
ג.4. זכויות האסיר מול החלטות שלטוניות:
פרק ד- בתי הסוהר בישראל
ד.1. מודל בתי הסוהר הפתוחים:
ד.2. הפרטת בתי הסוהר בישראל:
ד.3. תנאי מעצר ומאסר בישראל 2004:
פרק ה- החלופות למאסר
ה.1. צו המבחן:
ה.2. המאסר על תנאי:
ה.3. עבודות שירות:
ה.4. שיקום עבריינים:
מקרי מקום והערות
סוף דבר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

א.1. התפתחותה המוקדמת של הענישה:
קיימת נטייה להניח כי החוק הפלילי והטלת העונשים המתחייבת ממנו הינם חיוניים, ושבעדרם החברה תתפורר. הפילוסוף האנגלי הובס בספרו הידוע "לוויתן" (1651) טען שיש לענוש כדי להטיל אימה, כיון שללא ענישה תחזור החברה האנושית למצב של תוהו ובהו, שהרי "אדם לאדם זאב".
חברות שבטיות ומוקדמות:
המשפטן מיין היה אחד החוקרים הראשונים של החוק והענישה בחברות מוקדמות. הוא תיאר את התפתחות החוק בחברות אלה כתהליך הדרגתי, מקבוצות קטנות ללא חוק, דרך קבוצות גדולות יותר עם ראש שבט אשר קובע חוקים ומפעיל אותם עד לעמים אשר יושבים בשטח טריטוריאלי מוגדר.

תגים:

דיני עונשין · בתי הסוהר · האסיר · העבריין · ילדי אסירים · שיקום · ענישה הרתעתית · בתי סוהר פתוחים · צידוק לענישה · עבודות שירות · מאסר על תנאי · שיטות הענישה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הענישה והמאסר בישראל", סמינריון אודות "הענישה והמאסר בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.