היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 65892
ניתוח האפליה של מדינת ישראל כלפי אסירים בטחוניים.
3,800 מילים (כ-11.5 עמ'), 25 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66778
חירות ההולדה כזכות יסוד, המגבלות והזכויות העומדות לאסיר השפוט למאסר בבית-הסוהר, וניתוח פסק-הדין בעניין יגאל עמיר.
6,472 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 69391
יחס ישראל לאסירים ביטחוניים אל מול אמנות בינ"ל, חוקי שב"כ ומתן הקלות על רקע פוליטי
10,429 מילים (כ-32 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67018
התפתחות ישראל בהתמודדותה עם האסירים הביטחוניים ועם הטרור בעקבות הסכמי אוסלו.
2,410 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66193
בחינת התהליך ועמדותיהם של האסירים החוזרים בתשובה.
11,078 מילים (כ-34 עמ'), 34 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60931
בחינת הנושא מנקודת מבט של השב"ס והנהלת הכלא ומנקודת המבט של הסביבה העבריינית-האסירים.
8,989 מילים (כ-27.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69158
סקירת מחקרים והצעה קצרה למחקר כמותני (ללא ממצאים) על השפעה של צבעים שונים של תאים על רמת התוקפנות של האסירים השוהים בהם.
2,318 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67496
האם שירות בתי הסוהר ומדינת ישראל מבחינים בין אסירים פליליים ובטחוניים מכורח הנסיבות או מפלים בצורה גלויה וקולקטיבית.
7,935 מילים (כ-24.5 עמ'), 58 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63063
הבעייתיות שבין ענישה וכליאה בבתי הסוהר לבין שיטת השיקום.
2,639 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21