היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50217
דיון בעלילת הסרט, בז'אנר ובקונפליקטים המובעים בו.
2,199 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50270
הצגת הגישות הקוגניטי בית והפסיכואנליטית וניתוח הסרט על פי גישות אלה.
4,423 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50428
רקע על הבמאי, ניתוח הסרט, מסרים אידיאולוגיים וקולנוע האמת מול הקסם שבקולנוע.
3,215 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50160
ניתוח הסרט, פרטים על הבמאי, השחקנים, העלילה, הדימויים כולל השוואה לסרטים אחרים על מלחמת ויאטנאם.
4,742 מילים (כ-14.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50153
ניתוח הסרט "עינים גדולות" תוך התייחסות לאורי זוהר ובני הדור השני לשואה.
4,380 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 68500
ניתוח של ארבעה סרטים.
4,387 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50148
סקירת סרט דוקומנטרי אודות להקת מחול וניתוחו.
2,638 מילים (כ-8 עמ'), 2 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50430
סקירת השינויים השונים בגיל זה וניתוח הסרט "עגבניות ירוקות מטוגנות" כדוגמא.
5,137 מילים (כ-16 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50438
בחינת הקשרים בין המרחב הציבורי והמרחב הציבורי לפי ההקבלה בין מריה בראון לגרמניה.
4,425 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100