היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות חברת בת על חברת אם

עבודה מס' 020450

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת השפעת פרסום דוחות חברת בת על מניית חברת אם בעולם העסקים הישראלי.

5,152 מילים ,16 מקורות

תקציר העבודה:

בעבודה זו אסקור את השפעת פרסום הדוחות של החברות הבנות על החברה האם. לצורך המדגם ניקח את חברת "כור" שלה חברות בנות הנסחרות בבורסה וישנה נגישות לדוחותיהם, ונבדוק האם אכן השפעה כזו היתה.

הצגת הנושא:
חלק ניכר מההתאגדות העסקית כיום בישראל היא באמצעות חברות. חברות אלו יכולות להיות בעלות 2 חברים או בעלות מספר ניכר, המעסיקות מאות ואף אלפי פועלים.
בעולם העסקים המערבי ובתוכו עולם העסקים הישראלי נמצא מספר לא מבוטל של חברות בעלות עוצמה כלכלית גדולה הנוהגות לרכוש השפעה בחברות קטנות יותר והפועלות בענף או חברות אחרות הפועלות בענפים שונים וזאת כדי לבסס את מעמדו הכלכלי ושליטתם בייצור ובשיווק מוצרים בענף המוכר להם וכן לצרוך פיזור ההשקעה גם על ענפים אחרים.
חברות יכולות לרכוש מניות של חברה אחרת, ואם רכשו מעבר לאחוז מסוים הרי החברה הנקנית היא "חברת בת" של החברה הרוכשת. כמובן כי התוצאות העסקיות של חברת הבת משפיעות על חברת האם, הן חשבונאית (בשל איחוד הדוחות) והן מהותית.
בדרך כלל נמצאה השפעה מהותית של תוצאות פעילות העסקית של חברות הבת או הנכדה על המאזן המאוחד של הקבוצה או של חברת האם. מכאן שיהיה סביר לבדוק את מידת ההשפעה של פרסום דוחות כספיים של חברות בנות ונכדות על מחירי מניות האם בשוק מניות.
משקיע ויועץ השקעות רציונלי מושפע בעת קבלת ההחלטות מכל מידע זמין רלוונטי. כאשר מדובר בחברה ולא שליטה בחברה אחרת ניתן להסתכל על שתי החברות כגוף כלכלי אחד, ומידע שמתפרסם על ידי חברת הבת, כמו פרסום הדוחות הכספיים שלה משמעותם כהדלפת מידע לציבור לפני פרסום דוחותיה הכספיים של כלל הקבוצה.
יתר על כן, כאשר באים לבדוק את מידת הרווחיות של הקבוצה הרי שחברת הבת משמעותה- סניף של חברת האם ורק מפאת נוחות ניהולית, שיקולי מס, ואחרות נוהגות חברות להפעיל חברת בת כחברה עצמאית.
אף על פי שמבחינה משפטית חברות האם "בנותיה" ו"נכדותיה" הן יחידות עצמאיות לכל דבר, לרבות הדוחות הכספיים שעליהם להכין וכן הנפקות לבורסה, הרי שמבחינה כלכלית מדובר בגוף אחד שמטרתו להניב רווחים לבעלי המניות השולטים בחברת האם.
עובדות אלו ואחרות יצרו את הצורך בדבר מתן מידע לציבור ע"י פרסום דוחות הכספיים של חברות הבנות, חברת האם ומאזנים מאוחדים של כלל הקבוצה, כאשר דרך החישוב המקובלת הינה בסיס השווי המאזני.

תוכן העניינים
1. מטרת העבודה והצגת הנושא
2. הבורסה כשוק יעיל
3. דוחות כספיים כמנבאים מצב חברה
א. מדדי רווחיות
ב. דוחות מאוחדים
4. סקירה על חברת כור
5. השפעת ציפיות על מחירי מניות
6. בדיקה אמפירית
א. המטרה
ב. השיטה ואוכלוסיית המחקר
ג. השערות
ד. התוצאות
7.סיכום
8.ביבליוגרפיה

תגים:

ניירות · מניות · מסחר · כור · פרסום · ערך · חברה · בורסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות חברת בת על חברת אם", סמינריון אודות "השפעות חברת בת על חברת אם" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.