היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי אמהות ובנות מתבגרות בעלות צרכים מיוחדים

עבודה מס' 064560

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: חינוך מיני ויחסים בתוך המשפחה בין אמהות ובנות מתבגרות על רקע בחינת צרכיהן המיוחדים; פיגור שכלי, נכות וכיו"ב.

27,636 מילים ,80 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

עבודת מחקר - תקציר ותוכן:

מחקרים רבים כדוגמת (פורטוביץ, ד. ורימרמן, א. 1985) עסקו באופן בו מתמודדים ההורים כיחידה אחת עם הבשורה ועם הגידול של ילד מוגבל.
לא נמצאו מחקרים אשר בדקו את התמודדותם של ההורים (כיחידה אחת) ביחס למיגדר של ילדם המוגבל.כמו כן לא נמצאו מחקרים שבדקו את יחסם של האם או של האב באופן מובדל ביחס לגידולו של בן או בת מוגבלים. כלומר: אין כל התייחסות במחקר להיותו של הילד המוגבל ממין זכר או נקבה.
העדר ההתייחסות למינו של הילד בספרות המחקר בכלל והעדר התייחסות ליחסי אמהות ובנות (בעלות נכויות ) בפרט על רקע העיסוק הרב בשנים האחרונות בנושא נכויות ומוגבלויות יצרו אצלי את הצורך לחשוף פינה לא מוארת זו בתוך הנושא הכללי של הורות לילד מתבגר, מוגבל .
מטרת המחקר, אם כן, היתה התבוננות בקשר שבין אמהות לבנותיהן בעלות המוגבלויות בתוך הקונטקסט הכללי של הורות לילד מוגבל מתבגר והקונטקסט הרחב של יחסי אמהות בנות.

ייחודו של מחקר זה נובע משני פרמטרים:
1. המחקר מתמקד באם (מתוך ראייה של האם כישות נפרדת ולא כחלק מהזוגיות וההורות. ). במבט המיגדרי המבדיל את הבת המוגבלת מהבן המוגבל; ובהגדרה של יחסי אמהות ובנות כשונים וייחודיים מכל סוג אחר של יחסים.(הורים וילדים, אבות ובנות, אימהות ובנים וכדו')
2. המחקר מאפשר ראייה רטרוספקטיבית רחבה על 20 ויותר שנות אימהות. ייחודו של המחקר שלהלן הוא בבחירת האוכלוסייה הנחקרת וכלי המחקר שאפשרו סקירה של טווח רחב של שנים הכולל בתוכו: לידה, ילדות, נערות ובגרות ואפשרות להתבוננות מעמיקה ורב- גונית בחוויה האימהית לבת בעלת צרכים מיוחדים.
הספרות המחקרית הקיימת התבססה ברובה על תצפית חד פעמית של משפחה אחת או משפחות בודדות.

החלק הראשון - הרקע התיאורטי, כולל ארבעה מושגים ראשוניים הנדרשים להבנת הנושא . מכיוון שמדובר במושגים רחבים שעברו בעשורים האחרונות שינויים רבים בהגדרתם סקרתי מגוון של הגדרות והשתדלתי להגיע עד לעדכניות ביותר.
לחלק זה חשיבות רבה, בהיותו מגדיר את גבולות ומסגרת המחקר ,וגם , מהווה את תמונת התשליל עליה התבססו הריאיונות והוצבה, בסופו של תהליך, התמונה שצוירה ע"י האמהות אותן ראיינתי למחקר זה.

בחלק השני- המתודולוגיה , יתואר אופי המחקר והעקרונות המתודולוגיים שהינחו את מהלכו. הגישה המחקרית שנבחרה לצורך בדיקת השאלות שעבודה זו מעלה הינה הגישה האיכותנית- מחקר נרטיבי- ביוגרפי, המבקשת להשמיע את קולות המשתתפים לעיתים אפילו תוך ויתור על פריוולגיות מסוימות של חוקר. (Barone,1989) גישה זו בתוספת אוריינטציה אתנוגרפית אפשרה לשמוע את "קולן של האימהות" לא כקול אחיד, אלא בהתייחסות להקשר החברתי - תרבותי שבו הוא מושמע. כלי המחקר שבאמצעותו הופקו הנתונים הוא ראיון העומק הפתוח.

החלק השלישי מתאר את הממצאים שהופקו מתוך עשרה ראיונות עומק שנעשו עם נשים- אמהות לנערות מתבגרות בעלות צרכים מיוחדים. ניתוח הנתונים נעשה בטכניקה האינדוקטיבית. כאמור לא היו לי בתחילת המחקר השערות שאותן באתי לאושש או להפריך. את מוקד המחקר ואת תפיסותיי גיבשתי תוך כדי הראיונות וניתוחם. החומר שנאסף עבר תהליכי ניתוח תוכן ובמקביל ניתוח מילולי על פי גישתן של בראון וגילגן (Brown & Gilligan 1992).


החלק הרביעי - הדיון, מבקש לעמוד על האלמנטים המאחדים , השווים החוזרים בכל הסיפורים ומעלה לדיון את השאלה האם מערכת יחסים זו של אימהות לבנות מתבגרות בעלות מוגבלויות ייחודית לאוכלוסייה זו ושונה מהותית מההגדרות הפסיכולוגיות והחברתיות המקובלות ליחסי אימהות בנות . וברמה הפילוסופית האם נכון וראוי להתבונן על מערכת זו מזווית הראיה של החריגות או שיש מקום להתבונן עליה כחלק מהשלם, כמאופיינת ע"י ההגדרה הכללית בתוספת מאפיינים יחודיים לקבוצה הנחקרת.

קטע מהעבודה:

הפיגור השכלי כתופעה המוגדרת כבעיה חברתית
ההתייחסות לפיגור השכלי, על-פי הגישה הזאת נקבעת על-ידי המערכת החברתית. התפיסה היא, שבלי קשר לסיבות לפיגור השכלי ולרמותיו השונות, אלה שאינם עומדים בדרישות ובנורמות החברתיות של אותה חברה מוגדרים כחריגים.
כך, למשל, טען דקסטר (עמינדב בלאס 2001), שניתן להגדיר פיגור שכלי כבעיה חברתית משום שאדם עם פיגור שכלי נכשל בלמידת ההתנהגויות החברתיות החשובות, ויוצר בכך לסביבתו תחושה של אי-נוחות. קנר (שם) הדגיש את העובדה,

מקורות:

אלוני, ר. (1998) טיפול מיני באנשים עם פיגור שכלי . בתוך: הורות ונכות התפתחותית בישראל בעריכת אילנה דובדבני, מאיר חובב, אריק רימרמן ואבי רמות. ירושלים. מאגנס.
אליאס, מ. ; טוביאס, ש.; פרידלנדר ב. (1999) אינטלגנציה רגשית להורים: איך לגדל ילד בעל משמעת עצמית, אחריות וכישורים חברתיים. תל אביב. מטר.
בוינטון מ. א. ; דל , מ. (2001) היי שלום , אמא שלום לך, אשה. חיפה. הוצאת ספרים "אח".
בטלהיים, ב. (1980 ) קסמן של אגדות.רשפים.
בן ארי , רייטר ש. , (1982). תפיסת המפגר הבוגר את הערכות הרגשית במשפחתו, חברה ורווחה ד, עמ' 237-.244
ברקת נ. (2002) מבטן מלידה. מודן.
גורדון, ס. לחיות חיים שלמים מדריך לצעירים מוגבלים להורים, למורה, למטפלים. (מאנגלית: ארד צבי) תל אביב. ספריית הפועלים .
גילגן, ק. (1982) בקול שונה התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה. תל אביב. ספריית פועלים.
גירץ ק. (1990) פרשנות של תרבויות , ירושלים .הוצאת כתר.
דותן, א. ושירני ש. (1997) עבודה עם הורים לילדים מפגרים. חברה ורווחה ,6.
וייס, מ. (1991) אהבה התלויה בדבר: הילד הפגוע בעיני הוריו. תל אביב: ספריית הפועלים.
ויס-צוקר ר. (1992) חינוך מיני חברתי, קבוצות טיפוליות לחריגים, מדרכיהם והוריהם. חברה ורווחה, י"ב, 4. 417-425.
זרנקין, ר. (1994) יחסי משפחה ורמת ההסתגלות של בנות מפגרות (פגור קל) , בתקופת ההבשלה המינית. עבודת מ.א. מדעי הרוח. אוניברסיטת תל אביב ,
זקס ש. (1987) חינוך מיני לצעירים מוגבלים.תל אביב. יבנה.
חובב, מ. רימרמן, א. רייטר ש. (1986) נכות התפתחותית ופיגור שכלי. צ'ריקובר: תל אביב.
טלר, י. (2001) התמודדות המשפחה עם ילד חריג. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים. מכון הנרייטה סאלד.
כץ, א. (2000) גיל ההתבגרות כמטפורה, הד החינוך אוגוסט .
לורי, ל. (1999) אפיוני אמהות שילדיהן הבוגרים נמצאים במסגרות דיור קהילתי: חוסן אישי, התמודדות, תמיכה חברתית ובריאות נפשית. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה.
לישנסקי, ר. (2002) עמדת אימהות להתבגרות המינית של בנותיהן עם תסמונת דאון.עבודת מ.א. בחינוך. אוניברסיטת ליברפול.
למדן, א. (1999) "מחול המלחמה והחיזור", על קשר בין אמהות ובנות. בתוך: מעוף ומעשה מס' 5 . (המכללה האקדמית אחווה). עמ' 201-228
מלאך- פינס, א. (1996) פסיכולוגיה של המינים. יחידה 5, תל אביב. האוניברסיטה הפתוחה.
מוס (1988) תיאוריות על גיל ההתבגרות
מרן, א. (1988)התמודדות המשפחה עם ילד מפגר בתקופת היקלטות במסגרת חינוכית חדשה. אוניברסיטת תל אביב.
ניסים ד. (1995) תוכנית לחינוך חברתי- מיני לאנשים מפגרים בשכלם.תל אביב. מרכז הדרכה ארצי לחינוך מיוחד ולשיקום.
סביליה ז. (1988) בחינת מושג "זהות האני" והזהות המינית של המתבגר בעל הפיגור השכלי. עבודת מ.א. בפסיכולוגיה רמת גן, אוניברסיטת בר- אילן.
סלונים א. (1996) הסתגלות רגשית של בנות בעלות פיגור במהלך תקופת ההבשלה המינית, רמות של דחק והעתקת דפוסים של אימותיהן. עבודת דוקטורט בפסיכולוגיה. תל אביב, אונ' ת"א.
עמינדב, ח., בלאס, נ. (2001) גשר בצלילים. תל- אביב. הקיבוץ המאוחד- (קו אדום).
פורטוביץ, ד. ורימרמן, א. (1985) תגובות של הורים על הולדת ילד נכה. חברה ורווחה. 2-3 . עמ' 176 - 183 .
פושל ז. מ. (1993) לגדול עם תסמונת דאון. הוצאת כנה. ירושלים.
פרויד, ז. (1968) כתבי זיגמונד פרויד, כרך חמישי, הרצאה 33, תל אביב: דביר.
פרידמן, א. (1982) זהות ותקשורת. בתוך: יזראלי, ד. פרידמן א. ושיפרט ר. (עורכות) נשים במילכוד, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
פרידמן, א. (1996) באה מאהבה, אינטמיות וכוח בזהות הנשית, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
פריידי, נ. (1980) אימי ואני. תל אביב. זמורה ביתן מודן.
צבר בן יהושע, , נ. (1990) המחקר האיכותני בהוראה ובלמידה, הוצאת מסדה בע"מ.
צבר בן יהושע, , נ. (2001) מסורת וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת דביר.
ריץ', א. (1989) ילוד אישה. תל אביב . עם עובד.
שליט אבני , ת. (2001) אמהות ובנות, הורים וילדים גיליון 160 מאי.
שקדי, א. (2003) מילים שמנסות לגעת. מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. תל אביב. רמות.
Apter, T. (1990) Altered Loves: Mothers and daughters During Adolescence. Harmel Hempstead:Harvester Wheatsheaf.
Arcana, J. (1979) Our Mothers Daughters. London: Shameless Hussy Press.
Barone,T.(1989) Ways of being at risk: The case of Billy Charles Barnett .Phi Delta Kappan ,v.no.October,147-151.
Broun, R.I, (2001), "Partnership and marriage in Down Syndrome".
Available: 01.html http://www.disubled.gr/gb-arts/down
Brown L. M. Gilligan, C. (1992) Meeting at the Crossroads: Women`s Psychology and Girls` Development. Cambridge, Mass. Harvard University Press..
Craft, A. Craft, M. (1978) Sex education for the mentally handicapped. Boston: Routledge Kegan Paulll. Ltd.
Chodorow , N. ( 1974) Family Structure and Feminine Personality. In : Rosaldo ,M .E. and Lampher ,L. Woman, Culter and Society, California:Staford University Press.
Clarck, A.E. and Rubl, N. (1978) Young Adulescents' Beliefs Concerning Menstruation, Child Development, 49, 231-234.
Cleland, C.C. (1978) . Mental retardation: A developmental approach, New Jersey: Prantice- all Inc.
Collins, W.A.(1995), "Relations and Development; Family adaptation to individual change". S. Shulman (Ed.). Close relationships and socioemotional
Development. Norwood, N.J.Ablex.
 
Deisher, R.W. (1973) Sexual behavior of retarded in institution. In F. De La Cruz G.D. LaVeck (eds.) Human sexuality and the mentally retarded. Bruner Mazel Pablishers, N.Y.
Denholm, C. (1992), "Developmental needs of adolescents: Application to adolescents with Down Syndrome society": University of Calgary.
Dodd, C. (1990) Conversations with Mothers and Daughters. London: Optima.
Eichabaum, L. and Orbach, S. ( 1987) Sepration and Intimacy: Crucial practice issues in working with women in therapy in Ernest and Maguire, (eds) op. cit.
Ficher, L.R. (1986) Linked Live: Adult daughters and their Mothers. NY.:Harper and Row.
Grumbach, M.M., Grave, and Mayer, F.D. (etc),(1974) The Control of the Onest of Puberty, N.Y. Wiley.
Hammer, S. (1976) Mothers and Daughters: Daughter and Mothers. London:Hutchinson.
Hartman- Halbertal(2002) Appropriately Subversive. Modern Mothers in Traditional Religions. Harvard University Press.
Harter, S. (1983), "Developmental perspective on the self system". In P.H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology, 4. New York: Wiley.
Hutt ,M.L. Gibby' R.G. (1958) The mentally retarded child: development education and guidance. Allyn Bacon , Boston.
Hutt ,M.L. Gibby' R.G. (1976) The mentally retarded child, Boston: Allyn Bacon.
Pendler, B. Hingsburger, D. (1991), "Sexuality: Dealing with Parents". Sexuality and Disability, 9 (2), 123-130
Perska, R. (1973) About sexual development: An attempt to be human with the mentally retarded. Journal of Mental Retardation, 11, 6-8.
Lincoln, Y.S. Guba, E.G.(1985) Naturalistic Inquiry.Beverley Hills: Sage Publications.
Lutzer, V.D. (1983), "Modification of inappropriate sexual behaviors in a mildly mentally retarded male". Sexuality and Disability,6 (3-4), 176-182.
Maureen C. (1991) Behind locked doors- Institutional sexual abuse. Sexuality and Disability , 9 (3), 201-219..
Marble,S. (1997) Narrative visions of svhooling. Teaching and Teacher Education, Vol. 13, No. 1 55-64.
Mccabe, M.P. (1993), "Sex education programs for people
with mental retardation". Mental Retardation. Vol 31. (6) 377-387.
Neisser, E.G. (1967) Mothers and Daughters (London and New York: Harper and Row)
Nice , V.E. (1992) Mothers Daughters. The Distortion of a Relationship. Consultant Editor: Jo Cmpling. Macmillan
Obholzer, A. (1994), "On relating to vulnerable adolescents". In Varma, Ved.P.(Ed.). The secret life of Vulnerable children. "Ach Ltd.
Oakley, A. (1980) Women Confined. Oxford: Martin Robertson
Oakley, A. (1981b) Normal Motherhood:an exercisein self control? in B.Hutter and G. Williams (eds) Controlling Women: The Normal and the Deviant. Beckenham: Croom Helm.
Ozga, J. (ed)(1993) Woman in Educational Mangement. Budkingham: Open Universtiy Press.
Riessman, C.K. (1993) Narrative analysis. London: Sage Publications.
Robinson, F., Conahan, F. Brady, W. (1992) Reduce self injurious mastubation using a least intrusive model and adaptive equipment. Sexuality and Disability , 10 (1), 43-56.
Harper Row Rosen, M. Clark, G. Kivitz, M.(1977) Habilitation of the handicapped, new dimensions in programs for the developmentally disabled. University Park Press Baltimore.
Seidman,I.E.(1991) Interviewing as Qualitative Research. N.Y. :Teachers College Press.
Shulman, J.H.(1990) Now You See Them Now You Don`t:Anonymity Versus Visibility in Case Studies of Teachers. In: Educational Researcher, 19(6),(pp.11-15).
Strauss, A. Corbin, J. (1990) Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Sage Publications, Newbury Park, CA.
Sternlicht, M Deutsch, M.R. (1972) Personality development and social behavior in mentally retarded, Massachusetts: Haeth.
Spradlry, J.P. (1980) Participant Observation. New York, Holt, Rinehart Winston.
Szymanski, L.S. (1982)
Willer, S.K. and Grane,R. (1979) A Parental Dillemma:TheChild with the Mariginal Handicap, Social Casework: The Journal of Contemporary Social Work, 60, 30-35
Wing, L. (1981) Asperger' Syndrome: Clinical Account, Psychological Medicine 11,115-129.
Yohalem, L. (1995), "Why do people with mental retardation need sexuality education?" SIECUS report. Volume 23, number 4
Zetlin, A.G. Murtaugh, M. (1988), "Friendship patterns of mildly learning handicapped and non handicapped high school students". American Journal of mental retardation 5 (92) 447-454.

תגים:

משפחות מיוחדות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי אמהות ובנות מתבגרות בעלות צרכים מיוחדים", סמינריון אודות "יחסי אמהות ובנות מתבגרות בעלות צרכים מיוחדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.