היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 66496
האם סיכן הכור העיראקי, אוסיראק, את הביטחון הלאומי הישראלי, היציבות האזורית והגלובלית.
10,901 מילים (כ-33.5 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66064
האם קיים קשר בין משמעות החיים ושימוש בסמים בקרב מתבגרים?
5,916 מילים (כ-18 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61471
ניתוח הגישה התרבותית בחקר העדתיות בישראל והשפעתה על כישלון כור ההיתוך.
8,865 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 61195
סקירת קליטתה של העלייה מרוסיה וההתייחסות אליה לאחר הפיגוע, תוך התייחסות למאמרים עיתונאיים.
5,791 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 62530
ניתוח משפטי - מוסרי באשר ללגיטימציה לפעולה.
9,300 מילים (כ-28.5 עמ'), 24 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62568
נייר מטה המוגש לדיון של מועצת המנהלים של כור להערכת ביניים של האסטרטגייה הנוכחית של הקונצרן.
10,438 מילים (כ-32 עמ'), 6 מקורות, 344.95 ₪
עבודה מס' 70822
האם דליפת המידע על הכור הישראלי על ידי ואנונו הועילה או פגעה בהרתעה הישראלית?
9,023 מילים (כ-28 עמ'), 19 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 63767
5,657 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 63715
6,759 מילים (כ-21 עמ'), 18 מקורות, 300.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21