היישום אינו מחובר לאינטרנט

מידת הצלחת "כור ההיתוך" של מדינת ישראל

עבודה מס' 040218

מחיר: 120.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הרקע הפסיכולוגי והאידיאולוגי, רשתות הקשרים הבין-אישיים בישראל, והשפעת מקום המגורים על השונות החברתית.

1,910 מילים ,4 מקורות ,1990

תקציר העבודה:

"כור ההיתוך" לא הצליח לממש את מטרתו בצורה משביעת-רצון, על אף ההתקדמות שחלה במשך השנים במעמדן של עליות אסיה-אפריקה לעומת העליות מארצות אשכנז, שקדמו להן ושהספיקו להתבסס בארץ, ולתפוס את עמדות הכוח.
הפערים הבין-עדתיים ניכרים בתחומים שונים של החיים בישראל. כך לדוגמא, משפיע הפיזור הגאוגרפי על על הדיפרנציאציה החברתית - ריכוזים של עליות אסיה-אפריקה הגיעו לפריפריות, ושם נוצרו קהילות חלשות יותר מבחינת מעמדן הסוציו-אקונומי, שנשארו בתחתית הסולם החברתי מבלי שיצליחו להיחלץ משם. בכך ניכר כשלונו של "כור ההיתוך", שכן הפיזור הדמוגרפי יצר מצב של הנצחת נחיתותן של עדות אסיה-אפריקה.
ממחקרים שעסקו במרקם הקשרים האישיים הבין-עדתיים מצטייר "כור ההיתוך" בסימן הצלחה: ממחקר בשנת 1984 עלתה אמנם תמונה של הומוגניות במערכות הקשרים הבין-אישיים, אולם מחקר מאוחר יותר העיד על קשרים בין-אישיים ההולכים ומתנתקים ממאפיינים עדתיים, ומבוססים בעיקר על מכנה מעמדי משותף.
מיזוגם של מחקרים אלו משרטט תמונה מורכבת של ישראל כ"כור היתוך": במהלך השנים חל שיפור במעמדן היחסי של עדות אסיה-אפריקה וביחסים הבין-עדתיים, אולם יחד עם זאת, "כור ההיתוך" לא הצליח להגשים את עצמו בצורה מספקת. בישראל נותרו פערים חברתיים ומתח בין עדתי, המהווים מקור לקונפליקט מתמיד.

ראשי פרקים:
הקדמה
1. "כור ההיתוך"
2. הרקע הפסיכולוגי והאידיאולוגי של "כור ההיתוך"
3. רשתות קשרים בין אישיים בישראל
4. השפעת מקום המגורים על דיפרנציאציה חברתית
5. סיכום
6. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מדינת ישראל היא חברת מהגרים, שהציבה לה כמטרה את הגשמת "מיזוג הגלויות" - הפיכתן של העדות השונות שעלו ארצה לקולקטיב חברתי הומוגני, שמגשים את האידיאולוגיה הציונית.
נשאלת השאלה, באיזה אופן הצליחה אידיאולוגיה זאת של "כור ההיתוך" לממש את מטרותיה, ולגשר על פני ההבדלים העדתיים והתרבותיים, שהתקיימו בין העדות השונות.

מקורות:

וימן, גבריאל: "קשרי היכרות בין-עדתיים: הפעלת ניסוי "העולם הקטן בישראל", מגמות, כ"ח, 1984, עמ' 454-444.
וינטראוב, דב, ורד קראוס: "דיפרנציאציה חברתית ומקום מגורים: פיזור אוכלוסיה מרחביים וריבוד בישראל". מ ג מ ו ת, כ"ז, 1982, עמ' 381-367.
Yochman Peres: "Horizontal Integration And Vertical Differntiation Among Jewish Ethnicities In Israel". In, Alex Weingrod (ed.): Studies In Israeli Ethnicity After The Ingathering. Montereux, Gordon And Breach Science Publishers 1985, pp. 39-56
Eliezer Ben Rafael And Stephen Sharot: Ethnicity, Religionand Class In Israeli Society. Cambridge University Press Pp. 101-116.

תגים:

עדתיות · אתניות · חברה · אינטגרציה · עליה · מזרחים · הגירה · היטמעות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מידת הצלחת "כור ההיתוך" של מדינת ישראל", סמינריון אודות "מידת הצלחת "כור ההיתוך" של מדינת ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.