היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 99
עבודה מס' 40362
חוק היסוד, מקומו במערכת יחסי העבודה ופסק דין דנילוביץ.
8,222 מילים (כ-25.5 עמ'), 28 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62427
היבטים ביחסי עבודה אישיים מול הקיבוציים.
14,767 מילים (כ-45.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69551
מנגנונים מכוח החקיקה ומנגנונים מכוח ההסכמים הקיבוציים - מידת התאמתם לעולם העבודה המודרני.
16,032 מילים (כ-49.5 עמ'), 27 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 21388
סקירת כל נושא הסכמים קיבוצים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה .
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62323
סקירת הנוהג הנורמטיבי הקיים, הנוהג ההסכמי ודעת בתי המשפט בנושא אפליית נשים ופרישה מסיבות גיל.
4,894 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66208
יחסי ירדן ישראל מכינון שתי המדינות ועד להסכם השלום.
10,230 מילים (כ-31.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62348
26,104 מילים (כ-80.5 עמ'), 60 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 66361
המאפיינים הרדיקלים של התנועה, הגורמים להקמתה, ניתוח אמנת התנועה ועמדתה לגבי הסכם השלום שנחתם בין ישראל ובין אש"ף.
9,692 מילים (כ-30 עמ'), 18 מקורות, 602.95 ₪
עבודה מס' 66523
היבוא המקביל כמקרה מבחן.
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 28 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 99