היישום אינו מחובר לאינטרנט

מנגנונים לישוב סכסוכי עבודה

עבודה מס' 069551

מחיר: 277.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מנגנונים מכוח החקיקה ומנגנונים מכוח ההסכמים הקיבוציים - מידת התאמתם לעולם העבודה המודרני.

16,032 מילים ,27 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

משפט העבודה הינו אחד התחומים לגביהם קיימת הסכמה כי הוא בין המתאימים ביותר לגישור. גישה זו נובעת מכך שהמדובר במערכת יחסים נמשכת, בה הסלמת הסכסוך עלולה להביא לסיומו של חוזה ההתקשרות, ולא תמיד הצדדים מעוניינים בכך. כאשר מדובר במערכת יחסים קיבוצית, בין ארגון העובדים ובין המעביד, לא זו בלבד שמדובר במערכת יחסים נמשכת, אלא שהצדדים "כלואים" במערכת זו ללא יכולת להינתק זה מזה(ו. וירט-ליבנה, 2002)
מערכת יחסי העבודה בישראל שינתה את פניה בשני העשורים האחרונים, ממערכת בעלת איזון בין שלושת השחקנים, העובד, המעביד והריבון למערכת בה איגוד העובדים החזק, ההסתדרות, שתפקד כאיגוד עובדים יחיד מחד ומעסיק גדול מאידך מופרט, מוכר את נכסיו ויורד בכוחו מול ארגון מעסיקים המגדיל כוחו ומטביע את חותמו בהחלטות הממשלה.
לאור השינוי במאזן הכוחות במערכת יחסי העבודה, כיצד הוא משפיע עליה ואילו תמורות עברה בעקבותיו, נשאלת השאלה האם מנגנוני הבוררות והגישור המושתתים על הסכמה, מתאימים לאור יחסי הכוחות החדשים והשפעתם על יישוב הקונפליקטים המתגלעים בין העובדים למעסיקים?
בעבודה זו אסקור את שני המנגנונים כמנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה על צורותיהם השונות, יתרונותיהם וחסרונותיהם, את שוק העבודה כיום והתמורות שחלו בו בשני העשורים האחרונים, וכן אביא ניתוח מקרה, המדגים את השימוש בכלים הללו הלכה למעשה בהסכם "הבוררות ללא שביתה" שנחתם לפני כעשר שנים בין הרופאים למדינה וכעת מגיע אל קיצו.
כל זאת, תוך בחינת שאלת המחקר: הבוררות והגישור כמנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה מחוץ לכותלי בית המשפט - מהי מידת התאמתם למערכת יחסי העבודה בישראל כיום?

תוכן העניינים:
מבוא
מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה
1. מגנונים ליישוב סכסוכי עבודה מכוח החקיקה
כללי
התיווך
הבוררות:
-הבוררות: תפקידה, תרומתה ויתרונותיה
-המערכת המשפטית - הפער בין הרטוריקה לבין העשייה בפועל
-ניגוד עניינים אצל בוררים
-הבורר - היקף סמכויותיו והסמכות להכריע עליהן
2. מנגנונים לישוב סכסוכי עבודה מכוח הסכמים או הסדרים קיבוציים
הגישור - מהו?
הערכת התאמתו של הגישור ע"פ אמות מידה מוסכמות
החלשות הנטייה לפנות לחלופות לישוב סכסוכים (חי"ס) בהיבטים של זמן והסדרה
3. שוק העבודה כיום - תמורות שחלו בתחום יחסי העבודה בישראל בשנים האחרונות
4. השינויים שהשפיעו על מאזן הכוחות בשוק העבודה:
5. ניתוח מקרה: הסכם "הבוררות ללא שביתה" בין הרופאים למדינה
השביתה והגישור שהביא להפסקתה
תהליך הגישור ותרומתו
הערכת התהליך
השלכות ההתנהלות בעשר השנים על מערכת יחסי העבודה היום

דיון ומסקנות
רשימת ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הפגת המתח וחידוש התקשורת בין הצדדים במהלכו של עימות הינם חיוניים לא רק לפתרון הסכסוך, אלא אף, לשם החזרת היחסים בין הצדדים לתיקנם. לבסוף - ללקח הנלמד מאופן סיומו של סכסוך, יכולה להיות השפעה משמעותית על יציבותה של מערכת יחסי העבודה לאורך זמן. (א. גלין, 1990)

תגים:

דיני עבודה · סכסוכי עבודה · חקיקה · בוררות · הסכמים קיבוציים · גישור · ניגוד עניינים · בורר · יחסי עבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מנגנונים לישוב סכסוכי עבודה", סמינריון אודות "מנגנונים לישוב סכסוכי עבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.