היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 98
עבודה מס' 65342
האינטרסים הלאומיים של ישראל מצד אחד ושל גרמניה מן הצד השני,תוך התמקדות באינטרסים של ישראל, אשר הביאו לבסוף לחתימה על הסכם השילומים.
3,227 מילים (כ-10 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70529
בחינת עמדות הממשלה בנושא הסכם השילומים.
7,033 מילים (כ-21.5 עמ'), 24 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 63415
הנסיבות שהובילו את מדינת ישראל לחתום על הסכם השילומים על אף ההתנגדות הרבה אליו בציבור.
3,902 מילים (כ-12 עמ'), 21 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 70581
האם התנהלותו של דוד בן גוריון במהלך קבלת ההחלטות הושפע מהיבט אישי ואישיותי?
6,763 מילים (כ-21 עמ'), 10 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 65592
בחינת התנהלותה בתקופת החתימה על הסכמי השילומים עם גרמניה בשנים 1951 - 1952.
5,840 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21388
סקירת כל נושא הסכמים קיבוצים תוך הבאת דוגמאות מהפסיקה .
9,133 מילים (כ-28 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61623
בחינת הסכמי אי-תחרות מול עקרון חופש העיסוק.
2,352 מילים (כ-7 עמ'), 14 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 62427
היבטים ביחסי עבודה אישיים מול הקיבוציים.
14,767 מילים (כ-45.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65111
בחינה, תיאור וניתוח הגורמים, המאורעות והאישים שתרמו לבשלות היחסים הין ישראל וגרמניה ובהמשך לחתימת הסכם השילומים בין הצדדים.
9,641 מילים (כ-29.5 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 98