היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66039
מהם הגורמים והסיבות שהביאו לכישלון התפתחותה של המנהיגות והתנועה הלאומית הפלשתינית במהלך מאורעות המרד הערבי הגדול?
13,406 מילים (כ-41 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69011
מחקר איכותני שהתמקד בשמונה דמויות מסך הדמויות שהופיעו בתוכנית, באמצעות קריטריונים שנבחרו מראש.
26,632 מילים (כ-82 עמ'), 44 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 41578
המשבר הכלכלי, ההשפעה האירופאית על האינטלקטואלים, המהפך שעבר עליהם ומספר דמויות של אינטלקטואלים.
3,520 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50263
רקע, אסטרטגית שלום ומלחמה, "רוח חדשה" במנהיגות המצרית ומצרים אחרי סאדאת.
3,609 מילים (כ-11 עמ'), 18 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50678
סקירת הסיבות למרד, מהלכו ותוצאותיו כאשר המוקד הוא בהשקפה של הצד הערבי.
8,542 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 63755
8,022 מילים (כ-24.5 עמ'), 28 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 32688
"מלחמת היהודים" ו"קדמוניות".
2,411 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69102
ניתוח שמונה טקסטים מקוונים.
4,681 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62866
היסטוריה ואגדה בירושלים, וההקשר היהודי-נוצרי.
8,173 מילים (כ-25 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100