עבודות [1-9] מתוך 41 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "המנדט הבריטי":

עבודה מס' 63885 SHOPPING CART DISABLED
הממשל האזרחי (המנדט) הבריטי בתקופת מלחמת האזרחים הפלסטינית, 2002.
תיאור האירועים המרכזיים בתקופת המלחמה - דצמבר 1947 עד מאי 1948, תוך התמקדות בנקודת המבט של השלטון הבריטי לקראת עזיבתו את הארץ.
3,197 מילים (כ-10 עמודים), 3 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תתמקד בתיאור האירועים המרכזיים בתקופת המלחמה, תוך התמקדות בנקודת המבט של השלטון הבריטי לקראת עזיבתו את הארץ.
ראשית התקופה הנדונה היא, כאמור, בהחלטת האומות המאוחדות על חלוקת ארץ ישראל. ב- 29 בנובמבר 1947 - ט"ו בחשוון תש"ח, הצביעה העצרת הכללית של האו"ם בעד אישור תכנית החלוקה של ארץ-ישראל כפתרון הולם לסכסוך הערבי ישראלי, על בסיס המלצות הרוב של ועדת החקירה המיוחדת של האו"ם על ארץ-ישראל. אותה שעה ידעה הוועדה יפה, שהן ליהודים והן לערבים ישנן טענות חזקות בדבר הזכויות והאינטרסים שלהם בארץ ישראל: הערבים בתוקף העובדה, שהיו במשך שנות מאות האוכלוסייה המקומית והעיקרית בארץ; והיהודים בתוקף קשרם ההיסטורי בארץ ובתוקף ההתחייבויות הבינלאומיות שניתנו להם, ושכיבדו את זכויותיהם בארץ. בעד אישור התכנית הצביעו 33 מדינות - לרבות ארצות-הברית וברית-המועצות - ונגדה 10. 13 מדינות נמנעו. ועדת האו"ם מונתה שבעה חודשים קודם לכן לאחר שבריטניה הגדולה, ששלטה בארץ על בסיס מנדט מטעם חבר-הלאומים, הגיעה למסקנה שלאור פעולות ההתנגדות שארגן היישוב היהודי, אין היא מוכנה להמשיך במתכונת הקיימת, והעבירה את הנושא להחלטת האו"ם. ועדת האו"ם הגיעה למסקנה שיש לסיים את המנדט על ארץ- ישראל, ורוב חבריה המליצו על הקמתן של מדינה ערבית ומדינה יהודית.מפת החלוקה שהוצעה ע"י ועדת האו"ם השאירה בידי המדינה היהודית רק חלק קטן משטחה של ארץ-ישראל המערבית. המדינה היהודית אמורה הייתה להיבנות משלושה חלקים שאינם כוללים את יפו (שתהיה למובלעת ערבית) ואת ירושלים (שתהיה לאזור בינלאומי). למרות זאת הסכימו ההסתדרות הציונית ומוסדות היישוב היהודי בארץ-ישראל לקבל את התכנית, מאחר והייתה בה הכרה בזכות העם היהודי למדינה ולא רק ל"בית-לאומי" כדברי הצהרת בלפור מ-1917 והמנדט על ארץ-ישראל מ-1922.

תוכן העניינים
כללי
המנדט הבריטי
ההעפלה
המדיניות הבריטית
המרד הערבי
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה זו לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
התקופה שבין 29 לנובמבר 1947, מועד החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל ועד הקמת מדינת ישראל במאי 1948 היא תקופה חשובה ביותר בתולדות המדינה והעם. יחד עם זאת, קיימים מעט מאוד מחקרים אובייקטיביים על תקופה זאת והמחקרים והחוקרים נחלקים לשתי אסכולות: החוקרים הישראליים מציגים את התקופה כתקופה המכרעת של מלחמת העצמאות לקראת הקמת המדינה, ולפיכך מתרכזים בתיאור הקרבות, הניצחון המרשים של היהודים כנגד הערבים, ובתהליך שהוביל להקמת המדינה. מצד שני, החוקרים הערבים ואלו המזדהים איתם מציינים את התקופה כמסע כיבוש אכזרי של הארץ ע"י היהודים, בגירוש התושבים הערביים וביצירת בעיית הפליטים.
 
עבודה מס' 67139 SHOPPING CART DISABLED
הועד הערבי העליון, 2008.
בחינת יחסו של הועד עם ערביי ארץ ישראל, עם מדינות ערב ועם המנדט בריטי.
8,170 מילים (כ-25 עמודים), 15 מקורות, 214.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
שאלת המחקר העומדת בבסיסה של עבודה זו הינה מה היו ההשפעות והגורמים אשר עיצבו את מעמדו של הועד הערבי העליון ומה השפיע על עמדותיו ופועלו. אנסה לבחון את יחסיו והאינטראקציה של הועד הערבי העליון עם שלוש ישויות משמעותיות- ערביי ישראל, מדינות ערב והממשל הבריטי. הנחת היסוד בעבודה זו מתבססת על כך שלקשרי הועד הערבי העליון עם כל אחת מהישויות הללו הייתה השפעה מרחיקת לכת על פועלו ועל עמדותיו כלפי הסכסוך היהודי-ערב כמו כן הייתה השפעה על הזדמנויות פוליטיות כאלו ואחרות שמוצו או פוספסו.
הפרק הראשון בעבודה ידון במערכת היחסים של הועד הערבי העליון עם ערביי ישראל וינסה לבדוק האם התקיימה במקרה זה מערכת של תלות הדדית ושל יחסי "מנהיגים" ו"מונהגים". הפרק השני ידון בקשרים שבין הועד הערבי העליון לבין מדינות ערב בדגש על שליטי המדינות הערביות וכיצד האינטראקציה בין שתי הישויות הללו עזרה לעצב את השתלשלות האירועים עד לתבוסת הערבים ב-1948. הפרק השלישי והאחרון ידון ביחסים בין הועד הערבי העליון כגוף פוליטי ייצוגי לבין השלטונות הבריטיים וינסה לבדוק מה היה מעמדו של הועד בעיני הבריטים והאם הם ראו בו שותף פוליטי או גוף  נשלט וחסר השפעה פוליטית ממשית.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: הועד הערבי העליון וערביי ישראל
פרק 2: הועד הערבי העליון ומדינות ערב
פרק 3: הועד הערבי העליון והממשל הבריטי
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
השביתה והמרד באביב-סתיו 1936 היוו מבחן למידת סמכותו ומנהיגותו של הועד הערבי העליון בפני ערביי ישראל, שהוקם בלחץ התסיסה הציבורית והאירועים האלימים, כביטוי של אחדות לאומית ואחריות ציבורית. כבר מתחילת המרד הכחיש הועד הערבי העליון קשר כלשהו עם "המרד" באזורי השדה או עם הטרור העירוני. אולם ברי כי לו, ולועדות הלאומיות הכפופות לו, היתה יד בארגון חבורות הלוחמים הכפריות, במימונן ובהעברת אספקה, וכן היה לו לפחות חלק בטרור העירוני. עוזריו של אמין אל-חוסייני טענו לימים, כי הוא הנהיג את המרד בחשאי בשני חודשיו הראשוני אולם המועצה המוסלמית העליונה שלו נמנעה במפורש מתמיכה פומבית במרד או מהענקת גושפנקה דתית לו, ואילו המופתי עצמו אמר בשלב זה שהוא "נגד אלימות, מפני שהאלימות לא תביא לו שום תוצאות חיוביות". דומה שכמנהגו "שיחק משחק כפול" כדברי משקיף בריטי.
 
עבודה מס' 64641 SHOPPING CART DISABLED
רצח פוליטי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי: 1917-1948, 2002.
דיון ברצח הפוליטי, תוך התמקדות בתק' המנדט הבריטי, ובשלוש המחתרות: אצ"ל, הגנה ולח"י.
3,725 מילים (כ-11.5 עמודים), 8 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רצח פוליטי הינו צורה בוטה של אלימות פוליטית וחברתית. מעבר להיבט האישי של האובדן, שקיים בכל סוג רצח שהוא, ברצח פוליטי קיימות השלכות מדיניות, לאומיות היסטוריות וחברתיות רבות משקל.
עבודה זו עוסקת בנושא הנ"ל בהתמקדות במקום ובזמן ספציפי - המנדט הבריטי (1917-1948).
בחרתי לעסוק דווקא ברצח פוליטי מכיוון שלדעתי נושא זה הינו מהנושאים היותר מעניינים ומאתגרים בתחומי המרחב של המחקר הקרימינולוגי. קל וחומר, כשמדובר באחת התקופות היותר סוערות ומרתקות של העם היהודי היושב בציון.
בעבודתי זו הסתמכתי בעיקר על ספרו של נחמן בן יהודה (1993): "political assassination by jews"
עבודתי ניסתה לשפוך אור  על התופעה של רצח פוליטי, בכך שניסתה להסביר מהו הרקע התיאורטי לתופעה, הגדרת התופעה, אפיונה, השפעותיה ומקורותיה ההיסטוריים. כאמור, התמקדתי בתקופת המנדט הבריטי. להפתעתי, גיליתי ששלוש המחתרות, "עסקו" גם בהתנקשויות ביהודים ולא רק בכובש הבריטי. פרקים 6+7 חושפים גם פן זה של המחתרות, עם ניסיון מסוים "לתרץ" ע"פ נקודת מבטם של המחתרות, מדוע נהגו כפי שנהגו.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1 - רצח פוליטי: רקע תיאורטי
פרק 2 - רצח פוליטי: הגדרות פירושים וסיווג
פרק 3 - אפיוני הרצח הפוליטי
  א. הגדרה של Horwod
  ב. רצח פוליטי vs פשעים אחרים
  ג. רצח פוליטי vs  רצח פלילי
  ד. אפיונים מרכזים למתנקש
פרק 4 - השפעותיו ותוצאותיו של הרצח הפוליטי
  א. ההשפעה על צורות ממשל שונות (דמוקרטי vs אוטוקרטי)
  ב. 6 סוגים של תגובות נלוות אפשריות לרצח פוליטי
  ג. באילו מקרים יכולה להיות להתנקשות השפעה גבוהה
פרק 5 - סקירה היסטורית
פרק 6 - רצח פוליטי בא"י בתק' המנדט הבריטי
    הקדמה
    ההגנה: הקמת הארגון ותולדותיו
                 מערבותו של ארגון ההגנה ברצח פוליטי
    האצ"ל:הקמת הארגון ותולדותיו
                 מערבותו של האצ"ל ברצח פוליטי
    לח"י:  הקמת הארגון ותולדותיו
                המשנה המדינית אידיאולוגית של הלח"י
                מערבותו של הלח"י ברצח פוליטי
פרק 7 - סיכום כללי: הרצח הפוליטי בתק' המנדט
  1. תוצאותיהם של ההתנקשויות הפוליטיות
  2. נתונים על הרציחות הפוליטיות "המוצלחות"
  3. הסיבות שניתנו לביצוע ההתנקשות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כדי להבין בצורה הכי מהימנה ואמינה את הנושא של רצח פוליטי, דרוש לנו ידע נרחב בשני נושאים:
א. איזה מקום תופס הרצח הפוליטי בסוציולוגיה של הסטייה.
ב. הבנה של מקרי הרצח עצמם לאור התקופה בה הם התרחשו (בן יהודה, 1993, עמ' 5).
 
עבודה מס' 64893 SHOPPING CART DISABLED
הפצצת העיר המבורג במלחמת העולם השנייה, 2006.
הפצצת העיר המבורג על ידי האמריקאים והבריטים בשנת 1943, בראי התיאוריות : עורף אזרחי, הפצצה אסטרטגית ומלחמה טוטלית.
5,330 מילים (כ-16.5 עמודים), 18 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו הינה בדיקת השפעת ההפצצות הבריטים והאמריקאים על העם הגרמני תוך בחינת ההבדלים בין הגישות - הבריטית והאמריקאית, בנוגע לשיטת ההפצצה האווירית היעילה. ניתוח זה יתבסס על מושגי היסוד: מהותו של עורף אזרחי, הפצצה אסטרטגית ומלחמה טוטלית, כאשר מקרה הבוחן הינו הפצצת המבורג ב-27 וב-29 ביולי 1943.
שיטת המחקר תבסס על ניתוח תוכן איכותי של ספרים ומאמרים. בנוסף אעשה שימוש במקורות אלקטרונים (אינטרנט) הדנים בנושא הפצצת העיר המבורג והאסטרטגיות והטקטיקות של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה.
בפרק הראשון אסקור את ההגדרות השונות למושגי היסוד הללו. בפרק השני אסקור את אירוע הפצצת העיר המבורג על ידי בעלות הברית. בפרק השלישי אעמוד על ההבדלים בין הגישה האמריקאית לבין הגישה הבריטית לגבי הפצצות במהלך מלחמת העולם השנייה ובפרק הרביעי אבחן כיצד באו לידי ביטוי ההבדלים בין הדוקטרינות בהפצצות על המבורג, דהיינו, את הגדרת המטרות של האמריקאים לעומת הבריטים בהפצצת המבורג ואת התוצאות בפועל של ההפצצה והשפעתם על מורל העם הגרמני. הפרק האחרון יהווה סיכום ומסקנות.

תוכן עניינים
מבוא
רקע תיאורטי
1. מהותו של העורף האזרחי
2. הפצצה אסטרטגית
3. מלחמה טוטלית
פרק א': תיאור האירוע: הפצצת העיר המבורג במלחמת העולם השנייה
פרק ב': הפצצה אווירית אסטרטגית : הויכוח בין הבריטים לבין האמריקאים
פרק ג': הפצצת העיר המבורג על ידי האמריקאים והבריטים ב-27 וב-29 ביולי 1943
סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
במהלך מלחמת העולם השנייה החלו להתעורר ויכוחים קשים בין הבריטים לבין האמריקאים בנוגע לשיטת ההפצצה האווירית שיש לנקוט על מנת לפגוע ברצון וביכולת של העם הגרמני להמשיך להילחם. ב- 27 וב-29 ביולי 1943 הפציצו לראשונה הבריטים והאמריקאים בפעולה משולבת את העיר המבורג. העיר כולה עלתה בלהבות, כ- 40,000 איש נהרגו ואלפים נותרו חסרי בית. ההפצצות שיתקו את שירותי הגז, חשמל, מים, תחבורה, כלכלה ותושבי העיר פונו מבתיהם.
במהלך העבודה אבחן כיצד באו לידי ביטוי ההבדלים בשיטות ההפצצה האסטרטגית של האמריקאים והבריטים בהפצצת העיר המבורג ב-27 וב-29 ביולי 1943? ובאיזה מידה הפצצות הבריטים והאמריקאים השפיעו על יכולת ורצון העם הגרמני לאלץ את ממשלתו לסיים את המלחמה?
ניתן לשער שככל שהפצצות בעלות הברית היו יותר הרות אסון ופגעו בצורה חמורה בעורף התעשייתי ובעיקר האזרחי, כך מורל העם הגרמני פחת והדרישה להפסקת המלחמה מצד העם הגרמני עלתה. לבחינת השערה זו ולבחינת ההבדלים בין הדוקטרינה הבריטית לגבי הפצצה אסטרטגית לבין הדוקטרינה האמריקאית לגבי הפצצה אסטרטגית אשתמש בשלושה מושגי יסוד: מהותו של העורף האזרחי, הפצצה אסטרטגית והמלחמה הטוטלית.
 
עבודה מס' 63187 SHOPPING CART DISABLED
ניהול בינלאומי - ישראל ובריטניה, 2004.
השוואה בין שני מנהלים, ישראלי ובריטי, העוסקים שניהם בפעילות בינלאומית.
4,892 מילים (כ-15 עמודים), 12 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עולם העסקים המהיר של המאה העשרים ואחת, דורש כי מנהלים של חברות יפתחו את כישוריהם על מנת לתכנן ולבצע אסטרטגיות של ניהול בינלאומי, על מנת להוביל יחסים בין עם חברות זרות מארצות אחרות ולנהל שלוחות של חברתם בחו"ל. במקרים רבים, עובדים המוצבים מטעם חברות לעבודה בחוץ לארץ נכשלים בתפקידם בשל חוסר הכנה והבנה של התרבות המקומית בה עליהם לפעול.
כל זה מעלה כי יכולת ההצלחה של פעילות בינלאומית, תלויה בחלקה ביכולתו של המנהל הפועל בזירה זו להיות בעל כישורים להבנת התרבות המקומית ומנהגיה ולבצע את אסטרטגיות ומדיניות  החברה גם בתנאים העסקיים הנהוגים במדינת היעד לפעילות.
מטרת העבודה היא להשוות בין שני מנהלים, ישראלי ובריטי, העוסקים שניהם בפעילות בינלאומית. שיטת הניתוח בעבודה תתבסס על איסוף נתונים מאתרי אינטרנט, ספרי לימוד ומחקר, מאמרים ועוד. ההשוואה תתבסס על המדדים הבאים:
     יכולת גלובלית אשר מתבססת על פי הפרסום השנתי של מכון IMD.
     אזורי סחר והסכמי סחר.
     מאפייני תרבות
     סגנון ניהול
     סגנון משא ומתן
     ניהול משאבי אנוש
     סוגי שותפויות אסטרטגיות בינלאומיות

באמצעות ההשוואה ניתן ללמוד על הדומה והמשותף לכל מדינה ובאילו מדדים קיימים הבדלים בין המדינות. ישראל כיום היא מדינה שלה כלכלה אטרקטיבית שבמשך השנים האחרונות התפתחה יפה, אולם עקב המצב הפוליטי\ביטחוני עם הרשות הפלשתינאית חלה ירידה בכושר התחרות הגלובלית שלה וקצב הגידול של הכלכלה הישראלית ירד. עם זאת צפוי כי בשל הבסיס הטכנולוגי החזק של ישראל ושיפור במצב הפוליטי\בטחוני יחול שיפור עצום בכלכלתה של ישראל וכי חברות ישראליות רבות יפנו לשוק הבינלאומי וישתפו פעולה עם חברות במדינות אחרות.
עבודה זו תקל על מנהלי חברות להבין מה עומד בפניהם וכיצד עליהם להיערך ליום בו ירצו להפוך למנהלים גלובליים.

תוכן העניינים:
מבוא
מאפיינים מרכזיים ישראל - בריטניה
1. יכולת גלובלית לפי מודל IMD
2. אזורי סחר והסכמי סחר ישראל בריטניה
3. מאפייני תרבות
4. סגנון ניהול
5. היבט ניהולי - ניהול משא ומתן
6. היבט ניהולי - תקשורת
7. ניהול משאבי אנוש
8. אסטרטגיה
סיכום

הערת מערכת: מקורות העבודה צויינו בסופו של כל פרק.
 
עבודה מס' 66542 SHOPPING CART DISABLED
"הישראלים" מול "הממלכה הקטנה": דוגמה ללוקאליזציה של פורמטים, 2007.
השוואה בין סדרת הסאטירה הבריטית "הממלכה הקטנה" לגרסתה הישראלית "הישראלים" בנסיון להבין אילו הבדלים תרבותיים ולשוניים קיימים בין שתי הסדרות ואיך ההבדל בין ההומור הבריטי וההומור הישראלי הופך אותן לסדרות מאוד שונות למרות הפורמט הדומה.
3,466 מילים (כ-10.5 עמודים), 10 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כאשר שמעתי לראשונה על התכנית המתרקמת הישראלים, הבנתי שמדובר במעין ניסיון להעתיק את הפורמט של הממלכה הקטנה ולהתאים אותו להומור הישראלי ולסיטואציות ודמויות ישראליות. יש לציין שיוצרי הישראלים לא שילמו זכויות על הפורמט המקורי ולפיכך טוענים שמדובר בהשראה ולא בהעתק ממש (קריסטל). אך עם זאת, יש הסכמה כללית גם בקרב הביקורת שלמרות הכחשות היוצרים, הישראלים מושפעת מאוד מהממלכה הקטנה ושלמעשה מדובר באותו הפורמט.
זו בעיני דוגמא מעניינת ללוקאליזציה של פורמטים. לפי קלדרון, תחושת הערך העצמי של הפרט הישראלי נוצרת תוך כדי תהליך של הצטרפות לתרבות משותפת (150). כלומר, ללוקאליזציה יש ערך שאינו רק טלוויזיוני אלא גם תרבותי-מאחד. השימוש בפורמטים גלובליים וההתאמה שלהם לתרבות לוקאלית ספציפית בעצם גורמים לנו להביע ולהגדיר רעיונות כמו מהי התרבות שלנו, איך היא נראית וכדומה, בעזרת שינוי של דרך הסיפור או הוספה של מוטיבים מקומיים, הומור וכו' (Straubhaar 288). זו גם הסיבה שבארץ בחרו ליצור גרסה חדשה של ממש לפורמט המקורי ולא רק לתרגם את המקור ולשדרו בערוץ 2. השפה היא אלמנט חזק שמשפיע על הפיכת פורמט או תוכן ללוקאלי (Cohen 443).
עניין אותי מאוד לבחון מה בעצם שינו היוצרים של הסדרה הישראלית בשביל להפוך אותה ללוקאלית. האם המבנה השתנה? האם דמויות וסיטואציות מסויימות עברו מהמקור לגרסה הישראלית, או שמא כולן שונו?
דרך הבחינה של נושאים אלו אני מקווה לגלות מה עבור יוצרי הישראלים הפך את הסדרה למקורית וישראלית (עד כדי כך שבחרו לתת לה את השם הישראלים: כלומר הם תופסים את התכנית כמייצגת את הישראליות), וזאת למרות שהמקור שלה הוא בריטי מכף רגל ועד ראש.
יש לציין שאבחן רק את העונה הראשונה של הממלכה הקטנה, למול העונה הראשונה והיחידה בינתיים של הישראלים.

תוכן עניינים:
מבוא
פורמט ומבנה
דמויות
תכנים והומור
סיכום
ביבליוגרפיה
פילמוגרפיה

מתוך העבודה:
מבחינת המבנה, הישראלים זהה כמעט לחלוטין לממלכה הקטנה. שתי הסדרות מחולקות לפרקים, כשבכל פרק מערכונים קצרים הנמשכים בין שניות ספורות לדקות אחדות. כל מערכון עומד בפני עצמו ויכול להיות מנותח בנפרד (Ross 95). הדמויות קבועות וחוזרות על עצמן בכל פרק ולעתים אף יותר מפעם אחת בפרק. לכל דמות יש איזשהו מעשה, משפט או סיטואציה בסיסית שמזוהה איתה, והמשפט/מעשה הזה מופיעים בכל הקטעים שלה. עם התקדמות העונה ישנן לעתים התפתחויות של הדמות, והתכתבות לא רק עם הסיטואציה הבסיסית שלה, אלא גם עם סיטואציות קודמות בתכנית בהן ראינו אותה.
 
עבודה מס' 61418 SHOPPING CART DISABLED
מלחמת העוולם הראשונה והשפעתה על הסכסוך הערבי-ישראלי בארץ ישראל, 2000.
סקירה הסטורית וניתוח של שלושת הגורמים המעורבים בתקופה- הבריטי, היהודי והערבי.
9,607 מילים (כ-29.5 עמודים), 24 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:

מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המטרה

פרק א: האימפריה הבריטית וא"י בשלהי המאה ה-19

פרק ב:  מראשית התנועה הציונית ועד הצהרת בלפור
א. מציונות מדינית לציונות מעשית
ב. היישוב היהודי בארץ ישראל  בימי מלחמת העולם הראשונה

פרק ג:  התפתחות הזהות הלאומית הפלסטינאית ומרכיביה
א. בתקופת האימפריה
ב. עד העשור הראשון למנדט
ג. עמדת העיתון פלסטין כלפי העולם הערבי וכלפי הציונות
ד. הציונות כפי שמשתקפת בעיתון פלסטין

סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
א. הצגת הבעיה
1) מדינה לשני לאומים
ארץ-ישראל הייתה מדינה ללא לאום ששני לאומים ללא מדינה התרוצצו בקרבה.1
מנקודת-ראות משפטית, אזרחיה של היחידה הטריטוריאלית שהיותה את ארץ-ישראל המנדטורית היו אזרחים פלשתינאים, אולם הייתה זו הועדה המלכותית הבריטית של לורד פיל, ב-1937, שקבעה "שאכן הגיעה השעה להכיר במהותה האמיתית של הנתינות הפלשתינית (א"י) שאינה אלא פורמולה חוקית נטולת כל תוכן מוסרי".
ביסודה של קביעה זו הייתה מונחת ההכרה בקיומה של תודעת-זהות נפרדת של שתי העדות הלאומיות - הרוב הערבי והמיעוט היהודי. הנאמנות הראשונית של שתי הקבוצות הלאומיות לא הייתה נתונה בשום תקופה למסגרת הפורמלית של השלטון המנדטורי. לעומת זאת כבר מסוף מלחמת העולם הראשונה וראשית תקופת המנדט הבריטי התפתחו ניצנים של מערכות פוליטיות אוטונומיות של שתי האוכלוסיות שקיימו דרגות שונות של זיקה ערכית סמלית ומוסדית לתנועה הציונית מזה ולתנועה הלאומית הערבית מזה. כתוצאה מכך חרגה ארץ-ישראל המנדטורית מדפוס של "מדינת-לאום" משתי בחינות שונות2: מצד אחד התפלגה האוכלוסייה לקבוצות לאומיות נפרדות; מצד שני ראו עצמן שתי הקבוצות הלאומיות כחלק מישויות לאומיות שאינן מצטמצמות בגבולות ארץ-ישראל המנדטורית. על רקע זה צמח המושג של "הישוב היהודי בארץ-ישראל" שנתפס, אם גם לא הוגדר
הדבר במפורש, כמערכת פוליטית החותרת לאוטונומיה בבחינת "מדינה בדרך" או "מדינה בתוך מדינה".

2) מאבק לשחרור לאומי
בעיית הטריטוריה היתה מאז ומעולם בעיה ראשונה במעלה במקום בו נפגשים שתי תרבויות שונות ושני עמים שונים המעוניינים להתקיים באותה טריטוריה.
הבעיה הראשונה בעניין זה היא ההתקוממות הנוצרת מצידו של אותם עם "כבוש" המעוניין לסלק את הכובש. הבעיות האחרות הנובעות מכך הן אלו היוצרות את עניין הזהות הלאומית, הרצון לשחרור וכד'. תושבי הארץ הערבים הקימו קול צעקה בראותם את המפעל הציוני, למרות שמעולם לא ניסו באופן ממשי להקים בארץ מדינה עצמאית .3
מאבקי שחרור במקרים אחרים כוונו לסלק את השליט. המקרה הפלסטיני הינו מיוחד במינו כי בו יש קודם כל את הבעיה לארגן את העם לישות היות והפלסטינים מאז ומעולם התבלטו בחוסר ישות מוגדרת. יש לזכור כי במחצית הראשונה של המאה הנוכחית רוב העמים הערבים במזרח התיכון קיבלו עצמאות: ירדן, סוריה, מצרים, עירק ערב הסעודית עוד. רק הפלסטינים היו ממורמרים היות ולא הצליחו להגיע לשלטון עצמי.
התנועה הלאומית הפלסטינית נאלצה להתמודד מראשיתה עם התנועה הלאומית הציונית וכישלונה במאבק זה מנע ממנה הקמת מדינה. לכן המאבק הפלסטיני נשען מראשיתו על כוחן של מדינות ערב, על האידיאולוגיות הפאן ערביות ופאן אסלאמיות ועל הקמת ארגון שחרור לאומי.4

ב. המטרה
לצורך דיון יעיל בנושא: יחסי יהודים ערבים בא"י סמוך לפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה, בחרתי לסקור מנקודת מבט היסטורית  את מעורבותם של שלושה גורמים עיקריים: הבריטי, היהודי והערבי-פלשתיני. אשר לדעתי תרמו בצורה זו או אחרת לניצני הסכסוך הערבי-יהודי בא"י שהחל עוד לפני מלחמת העולם הראשונה ונמשך ביתר שאת לאחריה, ולמעשה עד ליום זה:
1. הגורם הבריטי: יחסה של האימפריה הבריטית לא"י בשלהי המאה ה-19 ובמלחמת העולם הראשונה.
2. הגורם היהודי: מראשית התנועה הציונית - ועד הצהרת בלפור: מציונות מדינית לציונות מעשית, החל מהעליה השניה ועד סוף מלחמת העולם הראשונה.
3. הגורם הערבי: התפתחות הזהות הלאומית הפלסטינית, שניצניה החלו בתקופה העות'מאנית (בחרתי לסמוך בעיקר על מאמרים מהעיתון פלסטין).
4. נסכם בשורשי היווצרותה של מערכת היחסים שבין יהודים לערבים.
___________________________
1 ד. הורוביץ, מ. ליסק. (1977). מישוב למדינה ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית. הוצאת עם עובד ת"א, עמ' 11. (להלן: הורוביץ ליסק).
2 שם, עמ' 13.
3 י. לונץ. שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה. תדפיס
מהמכללה, עמ' 33-32. (להלן: לונץ).
4 שם, עמ' 47.
 
עבודה מס' 61798 SHOPPING CART DISABLED
ירושלים - עיר בירה לשני עמים, 1997.
הרקע ההיסטורי והמשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים, החל מהכיבוש הבריטי ועד סוף שנות התשעים.
6,339 מילים (כ-19.5 עמודים), 18 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
פרק ראשון
סקירה היסטורית-משפטית
פרק שני
ניתוח הצעות שהועלו בעשור האחרון לפתרון בעיית ירושלים
פרק שלישי
הצעה לפתרון בעיית ירושלים עיר בירה לשני עמים
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות


מבוא
מעמדה המיוחד של ירושלים בא לידי ביטוי בשלושה תחומים: העיר קדושה לבני שלוש דתות, היא נושא לתביעות לאומיות סותרות של שני עמים ואוכלוסייתה הטרוגנית ביותר.
יש בירושלים מקומות קדושים לנצרות, שכן על פי המסורת הנוצרית ישו חי ופעל במקומות שונים בירושלים. על פי מסורת האיסלאם קדושים מסגד אל-אקצא וכיפת הסלע שעל הר הבית, ועבור עם ישראל העיר כולה קדושה, במיוחד אזור העיר העתיקה.
יש טוענים שחלק מן המאורעות אשר הדתות השונות קושרות בירושלים לא קרו מבחינה היסטורית. אך כשמדובר באמונה דתית, האמת ההיסטורית אינה רלוונטית אלא די בכך שאנשים רבים מאמינים שאכן כך היה. האמונה הדתית בקדושתם של מקומות מסוימים נוצלה על ידי מדינות וגופים שונים כדי לזכות בהישגים פוליטיים.
באשר להיבט הלאומי, ירושלים המאוחדת היא בירתה של מדינת ישראל, אך הפלסטינים גם הם תובעים שליטה על העיר, לפחות בחלקה המזרחי, ומבקשים לעשותה לבירתם.
אשר להטרוגניות של האוכלוסייה, די לטייל ברחובות העיר כד להיווכח שאכן היא מורכבת מפסיפס של עמים רבים ושונים. כך למשל, מתגוררים בה בני כארבעים עדות נוצריות.
לשלוש התופעות הנזכרות לעיל נודעת השפעה ניכרת על מעמדה והתפתחותה של העיר.
התביעות הסותרות לזכויות בירושלים הועלו בכל חריפותן בקיץ 1993, במשא ומתן שהתנהל בין ישראל לבין המשלחת הירדנית-פלסטינית בעקבות ועידת מדריד, 1991. עקב חילוקי הדעות היסודיים בין הצדדים, הוסכם בהצהרת העקרונות, שנחתמה ביום 13 בספטמבר 1993, לדחות את הדיונים על עתידה של ירושלים לשלב של המו"מ על הסדר הקבע. מו"מ זה היה אמור להתחיל בראשית שנת 1996.

מטרת עבודה זו היא ללמוד את הרקע ההיסטורי המשפטי לשאלת מעמדה של ירושלים, החל מכיבושי העיר בידי הבריטים בשנת 1917 ועד היום.
בפרק השני של העבודה ינותחו הדעות והעמדות שהועלו והוצעו בעשור האחרון1, הניתוח נעשה על פי חתך של נושאים, תוך כדי מיון הדעות והשוואה ביניהן.
מטרת ניתוח זה היא לסייע לי ביצור תוכנית חדשה, תוך שילוב הצעות שונות שהועלו בעבר.
בפרק השלישי אני מביא הצעה לפתרון בעיית ירושלים. הצעה זו דומה בחלקים ממנה להצעות שהועלו בעבר, אך בהצעה זו ישנם שינויים ושילוב רעיונות חדשים.
אני מקווה שהצעה זו תתקבל על הצדדים המסוכסכים ותביא לסיום הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל, ותביא לשלום כולל באזור המזרח התיכון.
----------------------------------------------------------------------------
1. מקור הצעות אלו הוא האוריינט האוס בירושלים, התיק האישי של מהנדס העיר המזרחית, מר חליל פדנג'י.

הערת מערכת: בעבודה לא נכתבו מראי מקום.
 
עבודה מס' 62003 SHOPPING CART DISABLED
מערכת המים החדשה של ירושלים 1948-1934 והמעורבות הישובית הציונית בה, 2001.
העבודה עוקבת אחר התפתחות אספקת המים לירושלים עד לתקופת המנט והפתרון אותו מצאו הבריטים לבעיה זו.
3,302 מילים (כ-10 עמודים), 15 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
מבוא: התנועה הציונית ושאלת ירושלים
פרק א': היסטורית מערכת המים בירושלים עד לשיפורה בימי המנדט הבריטי
פרק ב': השנוי במדיניות המוסדות הציוניים לגבי ירושלים והכרה בחשיבותה
פרק ג': מעורבות הישוב הציוני במערכת המים מראש העין, לקראת ההכרעה
סיכום
ביבליוגרפיה


מאז ראשית פעילותה נחצתה התנועה הציונית ביחסה לירושלים, בין התייחסות אידיאלית אל
ירושלים כסמל ובין התייחסות ממשית אל ירושלים המציאותית שהנה מרכזו של הישוב הישן
שגילמה את מה שהתנועה סלדה ויצאה נגדו.
אחד העם נתן ביטוי למתח בין ירושלים של מעלה לירושלים של מטה וקבע כיוון של עשייה ציונית
בירושלים, הציונות מתעניינת בירושלים של מטה, באנשים ולא באתרים קידוש האדם ולא קדוש
המקום.

מטרת עבודה זו הנה לעקוב אחר נושא התפתחות אספקת המים לירושלים עד לתקופת המנדט
והפתרון אותו מצאו הבריטים לבעיה זו.
העבודה תבחן כיצד השתלב הישוב הציוני בירושלים בנושא מערכת המים החדשה, לקראת
ההכרעה הצפויה על גורל העיר.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 41 :: [עמוד 1 מתוך 5]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 :: עמוד הבא >>