היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 38
עבודה מס' 60275
הרקע להתפתחות הנושא, התהליכים והמטרות.
5,958 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70229
הצגת הסביבה, הצגת היחידה העסקית כולל מהות העסק, הצגת האסטרטגיה הקיימת, המטרות והיעדים, האסטרטגיה העסקית, ניתוח השוק, אסטרטגיות פונקציונליות, יישום ארגוני, יישום פיננסי.
8,637 מילים (כ-26.5 עמ'), 8 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 65838
עבודה זו תתרכז בשני אנשי צבא אלו ובפעילותם, תוך בחינת המטרות שלשמן נלחמו והנאמנויות השונות שהחזיקו.
8,439 מילים (כ-26 עמ'), 13 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60225
העבודה מבוססת על שני ספריו של פאולו פרירה ועוסקת בדרכים להשגת המטרה של הכוונת התלמידים להיות אנשים חושבים וביקורתיים.
4,741 מילים (כ-14.5 עמ'), 2 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60180
בחינת השאלות מדוע גויסו נשים לפלמ"ח והאם המטרה בכך היתה אכן שוויון.
11,880 מילים (כ-36.5 עמ'), 63 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50296
הגדרת המוצר, שוק המטרה, אסטרטגית כיסוי השוק, תמהיל השיווק, תכנון החדרת מוצר חדש, מחקר שוק ותמהיל שיווק למוצר החדש.
2,167 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 50833
תיאור של שלבי התכנון, המטרות, התקצוב, דרך הביצוע ואמצעי הבקרה וההערכה של השתתפות ביה"ס ב"מצעד החיים".
4,315 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69416
עד כמה הצליחה להגשים תכנית וויסקונסין את המטרות והציפיות שיועדו לה לצמצום התלות של אוכלוסיית מקבלי קצבאות הבטחת ההכנסה והפנייתן מרווחה לעבודה?
5,011 מילים (כ-15.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62123
סקירה כללית של הבעיות, המטרות ושיטות הטיפול.
3,106 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 38