היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61910
בחינה תיאורטית ומעשית של הקשר בין תחושת המסוגלות והאחריות של המורים לבין תחושת המסוגלות והאחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים.
14,336 מילים (כ-44 עמ'), 63 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61894
מחקר הבודק מהי השפעת הוותק בחינוך ורמת ההשכלה על עמדות מורים כלפי מעורבות הורים בבית הספר הקהילתי.
9,550 מילים (כ-29.5 עמ'), 19 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61925
הצעה למחקר.
3,783 מילים (כ-11.5 עמ'), 53 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61935
מחקר הבודק כיצד מתייחסים המורים לשילוב ילדים חריגים בכיתה הרגילה ובאילו שיטות וכלי הוראה הם משתמשים.
16,987 מילים (כ-52.5 עמ'), 61 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 61949
התפתחות מקצועית מנקודת מבטו של המורה.
4,407 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61889
מחקר כמותי.
8,706 מילים (כ-27 עמ'), 43 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64322
סקירת ספרות בנושא סגנונות מנהיגות בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט, והקשר שלהם לשביעות רצון בעבודה.
15,377 מילים (כ-47.5 עמ'), 35 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61827
מחקר איכותני על אוטונומיה בהוראה.
3,229 מילים (כ-10 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100