היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66433
ניתוח החברה עפ"י מודלים.
5,771 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62202
האם דמות האישה כעו"ד מצליחה לשבור את המודל הדו ראשי בו מוצגת האישה בקולנוע הפופולרי.
9,837 מילים (כ-30.5 עמ'), 15 מקורות, 445.95 ₪
עבודה מס' 62187
ניתוח התהליך בעזרת מודל רציונאל לקבלת החלטות של אלכסנדר ג'ורג'.
3,727 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66395
ניתוח הפעילות העסקית ובניית מודלים אסטרטגיים לחברת התוכנה FOR YOU
5,757 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65336
בדיקת הדמיון והשוני בין המוסדות ע"פ הקריטריונים של המודל הטהור.
5,451 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66402
בחינת הדילמות האתיות על פי מודל קבלת החלטות מוסריות תוך התייחסות לבעלי העניין השונים.
4,701 מילים (כ-14.5 עמ'), 13 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66449
הסיפור החסידי כאמצעי ללימוד מעשי הצדיק המהווה מודל לחיקוי וכאמצעי להפצת שבחיו של דמות מרכזית כבעש"ט.
8,046 מילים (כ-25 עמ'), 33 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 62225
הממדים האסטרטגיים ויישום אסטרטגי באמצעות מודלים שונים לניתוח חברה וסביבתה העסקית.
5,827 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62347
שירותי הכיבוי במרחב גליל עליון ורמת הגולן.
14,286 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100