היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 67255
'משכיל, עיתונאי, מהפכן': מה בין האנטלקטואלים לבין העיתונות במהפכה החוקתית 1905-1911.
3,666 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67417
ניתוח הסדרי הרכוש הקיימים, ובדיקה של השפעת המהפכה החוקתית וחוקי היסוד על הסדרים אלו כולל אפשרות הפגיעה בהסדרים אלו בחוקי היסוד.
9,067 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 71173
סקירת שלבי ההתפתחות של משפט העבודה בישראל. מהי בעצם "מהפכה החוקתית", משמעותה וכיצד קרתה? מהן ההשלכות על חוקי היסוד על משפט העבודה? האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללות הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה?
7,404 מילים (כ-23 עמ'), 18 מקורות, 269.95 ₪
עבודה מס' 62725
תמונת מצב וניתוח מקרים.
36,718 מילים (כ-113 עמ'), 79 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 65851
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66002
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
3,872 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 66003
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
10,956 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66391
בחינת עיקרון השוויון באספקטים שונים של המציאות הישראלית.
10,713 מילים (כ-33 עמ'), 47 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68274
סקירת ההיבטים השונים של זכויות נאשמים והתייחסות ל"הגנה מן הצדק".
9,902 מילים (כ-30.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87