היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 83
עבודה מס' 67417
ניתוח הסדרי הרכוש הקיימים, ובדיקה של השפעת המהפכה החוקתית וחוקי היסוד על הסדרים אלו כולל אפשרות הפגיעה בהסדרים אלו בחוקי היסוד.
9,067 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67255
'משכיל, עיתונאי, מהפכן': מה בין האנטלקטואלים לבין העיתונות במהפכה החוקתית 1905-1911.
3,666 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66003
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות, הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
10,956 מילים (כ-33.5 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 66002
האם יש צורך בחקיקת חוק יסוד: זכויות חברתיות הכוללת הסדר של הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה.
3,872 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 66391
בחינת עיקרון השוויון באספקטים שונים של המציאות הישראלית.
10,713 מילים (כ-33 עמ'), 47 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 65851
השפעת חוקי היסוד: כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק (1992) על מעמדם המשפטי של זוגות חד-מיניים
4,545 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62725
תמונת מצב וניתוח מקרים.
36,718 מילים (כ-113 עמ'), 79 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 68376
בחינת מעמדם של ערביי ישראל תוך התייחסות למתח המובנה במדינה יהודית ודמוקרטית.
10,833 מילים (כ-33.5 עמ'), 63 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68910
בחינתו של השיח החוקתי מקום המדינה ועד לאחר חקיקת חוקי היסוד של 1992: חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחוק יסוד: חופש העיסוק.
7,793 מילים (כ-24 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 83