היישום אינו מחובר לאינטרנט

הזכות החוקתית לשוויון

עבודה מס' 066391

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת עיקרון השוויון באספקטים שונים של המציאות הישראלית.

10,713 מילים ,47 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

השוויון הוא אחד מזכויות היסוד בכל חברה דמוקרטית. יש אומרים שהוא החשוב בין זכויות היסוד, משום שאם יובטח במלואו יובטחו גם זכויות אחרות. ברוב המדינות השוויון נקבע כזכות יסוד בלשון מפורשת בחוקת המדינה. אך במדינת ישראל, שיש לה חוקי יסוד אחדים ולא חוקה מלאה, השוויון עדיין לא נקבע כזכות באחד מחוקי היסוד.
אף על פי כן, עיקרון השוויון מקובל בישראל מאז ומתמיד. הוא נקבע בלשון מפורשת כבר במגילת העצמאות, בה מדינת ישראל קיבלה עליה מחויבות להנהיג שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין.
במרוצת הזמן פותח עיקרון השוויון על ידי בית המשפט, תחילה כערך המנחה את כל רשויות המדינה ולאחר מכן אף כזכות יסוד.
עם זאת, חשוב להדגיש שעדיין מתקיימת אפליה בלתי חוקית כלפי קבוצות שונות בחברה הישראלית.
עבודה זו תתמקד בשלושה מקרי בוחן:
1. מצבם של ערביי ישראל.
2. הנשים בכוח העבודה
3. מצבם של אנשים עם מוגבלויות.
מניתוח מקרים דלעיל, נבחן את עיקרון השוויון על ציר מערכת המשפט והמציאות הציבורית.
על אף שהמערכת המשפטית דוגלת בעיקרון השוויון כעיקרון על, המציאות מלמדת שקיימת אפליה בתחומים רבים במדינת ישראל. אחד הפיתרונות שיוצעו בעבודה זו היא הדגשת האפליה המתקנת כמנגנון שבאמצעותו יתאפשר צמצום הפערים בין קבוצות מוחלשות ומודרות וקבוצות דומיננטיות.
שיטת המחקר, מבוססת על ניתוח מאמרים וספרים שעוסקים בשוויון בשלושת הפרמטרים דלמעלה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' : מהות עיקרון השוויון
1. מהו השוויון
2. מקורות השוויון
3. תחומי השוויון
א. מעמד השוויון
1.א עיקרון התחיקה
1.ב עיקרון ביצועי
1.ג השוויון כשיקול ענייני
1.ד העדפה מתקנת
1.ה זכות חוקתית
ב. משקל השוויון
ג. היקף השוויון
4. עקרון השוויון היבט משווה
פרק ב': שוויון זכויות כלפי המיעוט הערבי בישראל
א. האפליה התקציבית כלפי המגזר הערבי
ב. האפליה במערכת החינוך במגזר הערבי
פרק ג': סוגיית שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות
א. גישות ביקורתיות
ב. שוויון לאנשים עם מוגבלות במשפט הישראלי
ג. שוויון זכויות למוגבלים בין הפרקטיקה למשפט
ג.1 דיור
ג.2 תעסוקה
פרק ד': השוויון המגדרי נשים ותעסוקה בישראל
א. הבעיה החברתית של שונות כבסיס לאפליה בשוק העבודה
ב. נתונים אמפיריים מצב הנשים בעולם בהשוואה לישראל
ג. המדיניות המשפטית של הבטחת שוויון בעבודה
פרק ה': סיכום ומסקנות
רשימה ביבליוגראפית

קטע מהעבודה:

השוויון הוא אחד מערכי היסוד של כל מדינה מתוקנת. כך גם בישראל. אפשר לומר כי השוויון , יותר מכל ערך אחר, הוא המכנה המשותף, אם לא הבסיס, לכל זכויות היסוד של האדם ולכל שאר הערכים שביסוד הדמוקרטיה. אכן, השוויון האמיתי, כיוון שהוא חל גם ביחסים שבין אדם לשלטון, הוא אחד מאבני היסוד של הדמוקרטיה, ובכלל זה שלטון החוק. הוא חיוני לא רק לדמוקרטיה פורמאלית, שאחד מעיקריה הוא קול אחד לכל אחד, אלא גם לדמוקרטיה המהותית, המבקשת לשרת את האדם באשר הוא אדם.
השוויון הנו מרכיב מרכזי לא רק בשלטון החוק הפורמאלי, שפירושו שוויון בכפיפות לחוק, אלא גם של שלטון החוק המהותי, הדורש כי החוק עצמו ישרת את ערכי היסוד של הדמוקרטיה המתוקנת (1).

תגים:

משפט · חוקתי · זכויות · יסוד · שוויוניות · דמוקרטיה · חוק

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הזכות החוקתית לשוויון", סמינריון אודות "הזכות החוקתית לשוויון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.