היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70707
שילוב התכונות הז'אנריות של רומן האבירים ורומן הפיקרסקה ב"דון קיחוטה" מאת סרוונטס לעומת "מסעות בנימין השלישי" מאת מנדלי מוכר ספרים
4,947 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 99.95 ₪
עבודה מס' 65503
מידת ההשפעה של הסביבה המוסלמית על אופייה הכלכלי של קהילת היהודים בתימן כולה ובצנעא בפרט.
6,198 מילים (כ-19 עמ'), 39 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70556
באיזו מידה דמותה ופעולה של נחמה פוחצ'בסקי השפיעה על המאבק לקבלת זכות בחירה עבור נשים?
8,803 מילים (כ-27 עמ'), 27 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 21006
סקירת המסחר, החקלאות, התעשיה וההשכלה בתימן תוך השוואה לכלכלת יהודי מזרח אירופה.
4,715 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41461
מקומם של הכנסיה והמדעים בחברה האמריקאית והגישות הפמיניסטיות בתקופה זו.
3,280 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62726
8,501 מילים (כ-26 עמ'), 37 מקורות, 409.95 ₪
עבודה מס' 50808
סקירה וניתוח של תמונות בנושא זה.
7,163 מילים (כ-22 עמ'), 29 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69703
סקירת שנות הכיבוש של קוריאה על ידי היפנים.
4,030 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 40962
ילדים במאה ה16-, השינוי בחינוך במאה ה16- והשכלת נשים.
2,110 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100