היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 48
עבודה מס' 62668
האם הליך הגישור יעיל בסכסוכי עבודה.
6,025 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65832
ההבדל שבין סודיות לחיסיון, השיקולים המסבירים את הצורך בסודיות ובחיסיון בהליך הגישור, החריגים לחובת הסודיות ולכלל החיסיון, והסנקציות בגין הפרת חובת הסודיות וכלל החיסיון.
16,137 מילים (כ-49.5 עמ'), 46 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 69113
סקירת המושגים ובחינת ההקשר בין אינטליגנציה רגשית ותרומתה להליך הגישור.
3,700 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70659
כיצד משפיע החוק להסדר התדיינויות החדש על האוטונומיה של שני הצדדים לעומת הליך משפטי המתנהל בערכאה שיפוטית?
8,550 מילים (כ-26.5 עמ'), 25 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 64349
תפקיד הגישור ביחסי עבודה
4,822 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60168
הצגת האינטרנט ככלי גישור והצעת יישום של מודל השולחן באינטרנט.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68743
בחינת הגורמים להסתייגות והצעה לפתרון.
7,137 מילים (כ-22 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62626
האם הליך הגישור עשוי להיות חלופה ראויה למערכת המשפטית שקיימת בחברה הישראלית.
8,257 מילים (כ-25.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65783
עיצוב דעת הקבל בפרשה לאור העיסוק התקשורתי, ההשפעה שיש לתקשורת בהבנתנו את הליך הבוררות ובהליך עצמו
2,633 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 48