היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64318
העבודה עוסקת במסורות שונות אודות הנקברים במערת המכפלה ועומדת על שורשי מסורות אלו
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 67513
בחינת המרחב האפור- האי פורמאליות- כפי שהוא עולה מתוך קריאת הפרוטוקולים של העתירה למניעת הריסת חוות "דרך היין" ותגובת המשיבים לעתירה.
2,786 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66608
האם על ישראל לוותר על אזור "חוות שבעא" ולאיזו משתי המדינות- סוריה או לבנון.
9,454 מילים (כ-29 עמ'), 39 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50418
מחקר זה סוקר את תופעת הלם הקרב אצל לוחמי 48' תוך בחינת יחסם של שאר הלוחמים לקבוצה זו.
6,885 מילים (כ-21 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 68101
ניתוח האירוע בהתייחסות לסיקור שלו בעיתונות, למעורבות השלטון ולסוגיית ההגנה היהודית.
8,850 מילים (כ-27 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 30159
1,659 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20936
5,810 מילים (כ-18 עמ'), 28 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61416
זיהוי מגדר הביניים כפי שמשתקף בסרט.
7,460 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64467
בחינה כללית של מספר ותוכן הפרסומים בנושא.
5,894 מילים (כ-18 עמ'), 36 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100