היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69888
רכישת שפה שנייה לשפת אם אצל ילדים.
3,728 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65009
סקירת ההשפעות השונות של הפעילות הגופנית על מצב החולה בתחומים רגשיים, נפשיים ופיזיים.
1,553 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 41631
הגדרות, היבטים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בשילוב, השילוב בהרצליה, בקרית אונו ובאוניברסיטה.
5,650 מילים (כ-17.5 עמ'), 18 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 40496
מעמדם בחוק מקומם במשפחה, גישת הנורמליזציה בשאלת עתידם, ושילוב המפגר בחברה- צרכים רגשיים, מועדונים, דיור ותעסוקה.
5,625 מילים (כ-17.5 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65837
ניתוח ההטבה "אופציות לעובדים", דיון בשאלה האם הכנסה פירותית או הונית, מיסוי ההטבה, ניתוח הסעיפים הרלבנטים בפקודת מס הכנסה, ניתוח השאלה האם מיסוי אופציות לעובדים עומד בהיבט מטרות המס (פשטות, יעילות והגינות).
7,207 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 61311
בחינת השיקולים המנחים מכירה, שיווק, ואישור תרופות ללא מרשם תוך מההיבט של מוסר בעסקים.
2,923 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 61292
ניתוח הציור מהיבטים היסטוריים, הנצחתיים ופיקטוריאליים.
2,894 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61194
סקירת השינויים וההתנגדות להם מההיבט של הפרט בארגון, החל בעובד הזוטר וכלה במנהל הבכיר, לאור מספר מחקרים ותיאוריות אשר פותחו בנושא.
14,136 מילים (כ-43.5 עמ'), 30 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 68152
בחינת האחריות המוסרית של מנהלי ערוצי הטלוויזיה לנוכח המחקרים המצביעים על ההשפעות השליליות של תכניות אלו על ילדים ונוער.
7,267 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100