היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60652
הקשר בין פעילותו הפוליטית של פלובר לבין תוכן ביקורתו החברתית וחריפותה, ואופייה המיוחד של הביקורת החברתית של פלובר.
4,868 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60467
סקירת הנושא תוך התייחסות לקשר בין אישיותו של רוסו ומחשבתו החברתית\פוליטית.
7,523 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62001
עבודה הבוחנת את ההצלחה או אי ההצלחה של האינטגרציה החברתית כאחד הפתרונות לריבוד.
9,032 מילים (כ-28 עמ'), 45 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62819
מערכת התקשורת עמית לעמית במחשב ואפיון תופעות מתחום הפסיכולוגיה החברתית.
5,349 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 62910
סקירת גישתו של ההיסטוריון באראקלף ובחינת התיאוריה החברתית כפי שבאה לידי ביטוי בספרו "מבוא להיסטוריה בת זמננו" .
3,563 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 283.95 ₪
עבודה מס' 65110
תיאור וניתוח המניעים לפעילותה החברתית של התנועה.
13,754 מילים (כ-42.5 עמ'), 30 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 67098
נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?
9,626 מילים (כ-29.5 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69215
כיצד בא לידי ביטוי המושג יצרכנות ברשת החברתית הפופולארית Facebook?
8,929 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69542
האם מערכת הביטחון הסוציאלי בישראל בשנות האלפיים הנגזרת מהמדיניות החברתית משפרת או מרעה את מצב העוני?
14,321 מילים (כ-44 עמ'), 13 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100