היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70415
הצעה למחקר בשאלה: מהי תרומתה הסגולית של הפנימייה לשדרת הפיקוד בצה"ל ועד כמה באמת משפיע החינוך בפנימייה על פוטנציאל הנערים להשתלב בסגל הפיקוד.
2,077 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 70419
כיצד תופסות גננות את רמות שיתוף ומעורבות של הורים בתהליכי החינוך בגן.
6,944 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 69053
באיזו מידה בא לידי ביטוי המונח 'זיכרון קולקטיבי ישראלי', במערכת החינוך הישראלית במקרי הבוחן: יום העצמאות ויום הזיכרון.
4,404 מילים (כ-13.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 41525
החינוך בהיסטוריה הקדומה של יפן, החינוך בתקופת טוקוגאוה והרפורמות בתקופת מיג'י.
8,879 מילים (כ-27.5 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 41511
רקע היסטורי, התפתחות המנהל האמריקאי ב"מורולנד", החינוך, יחסי מור עם הנוצרים, המסיונריות, חוק העבדות והבריאות.
6,140 מילים (כ-19 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67730
אפיוני מנהיגות אצל נשים מנהלות במערכת החינוך.
9,312 מילים (כ-28.5 עמ'), 33 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 67732
סקירה כללית של מערכת החינוך בהיבט המקומי והצעה למחקר במגזר הערבי
6,414 מילים (כ-19.5 עמ'), 80 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41485
מאפייני התפתחות הישוב (מיקום במרחב,מדיניות פיתוח והשכונות החדשות), ובדיקה אמפירית של האינטגרציה באוכלוסיה ובחינוך.
4,338 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 158.95 ₪
עבודה מס' 41547
התעשיה, שיטות ניהול ושילובן בחינוך, שילוב התעשיה בחינוך ותיאור הפרוייקט.
4,050 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100