היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הטלויזיה על הבנת הנקרא

עבודה מס' 020557

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תאוריות בנושא הבנת הנקרא וצפייה בטלויזיה, הוראה על ידי טלויזיה מול הוראה פרונטלית כולל מחקר אמפירי.

6,345 מילים ,23 מקורות

תקציר העבודה:

הבנת הנקרא והשפעת הטלויזיה עליה


ראשי פרקים hy0557 -

1.מבוא והצגת הנושא

2.הבנת הנקרא
א.הקשר בין שיטות הוראה להישגים לימודיים
ב.הגדרת ההישגים הלימודיים

3.צפיה בטלויזיה
א.השפעות הטלויזיה
ב.משתנים אישיותיים
ג.הוראה באמצעות טלויזיה

4.הוראה באמצעות טלויזיה לעומת שיטת הוראה פרונטלית
א.יתרונות וחסרונות השיטה המסורתית
ב.אמצעי העזר בשיטה המסורתית
ג.יוזמת התלמיד בשיטה המסורתית
ד.המגמה של האינדיבידואליזציה של ההוראה
ה.יתרונות וחסרונות של השיטות האלטרנטיביות

5.מחקר אמפירי
א.המטרה
ב.אוכלוסיית המחקר
ג.שיטת המחקר
ד.התוצאות וניתוחם

6.סיכום העבודה

7.ביבליוגרפיה

כל מערכת שאינה מתפתחת הינה נסוגה אחור, כולל מערכת החינוך. אי לכך
שוקדים במערכות החינוך בארץ ובעולם על פיתוח שיטות לימוד חדשות,
אלטרנטיביות לשיטות ההוראה הישנות.
מאחת מהשיטות שנדונה כבר עשרות בשנים היא שיטת הלמידה באמצעות
הטלויזיה. הטלויזיה יכולה להיות לעזר רב בכל הקשור ללמידה היות והיא
משלבת, בנוסף לאלמנט התענוג גם אלמנטים שלא ניתן להראות בכיתה, מטבע
הדברים.
לימוד בעזרת טלויזיה היה קיים בישראל עוד משנות השיבעים, בעיקר ע"י
הטלויזיה החינוכית. בכל בית ספר היה קיים מכשיר טלויזיה אחד או שניים
והתלמידים ראו בו סרטי לימוד. אולם הלימוד בעזרתו לא היה אינטנסיבי ומקיף,
ומאז נדונות שיטות כיצד להרחיב את הלימוד בעזרתה.
בעבודה זו אנסה לסקור את החומר הקשור בלמידה רגילה וע"י טלויזיה על מנת
לראות האם, ובאיזו מידה, משפיעה הטלויזיה על כישוריו של הילד ככל שזה קשור
עם הבנת הנקרא.
העבודה תתחלק לנושאים כדלקמן:
סקירת החומר הנוגע להבנת הנקרא
לימוד באמצעות טלויזיה.
סקירת החומר הנוגע ללימוד בצורה אלטרנטיבית
בדיקה אמפירית.

מקורות:

4.BISHOP, L.K. (1971) INDIVIDULIZING EDUCATIONAL SYSTEMS, HARPER ROW PUBLISHERS, NEW-YORK, PP 171- 221, 225-247.
מבחן/השתיל שם:
כתה:
תאריך:
פרק א' 25% 2 נקודות לתשובה נכונה.
לפני שהנך עונה, קראי את הסיפור ואת ההוראות בעיון.
א. עני על השאלות הבאות:
1. איפה שתלו הילדים את השתיל?
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
2. מה חשב הנער ששבר ענף?
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
3. מה קרה לשתיל בסוף?
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
4. מדוע גדל השתיל מיום ליום?
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
5. מדוע הצטערה הילדה?
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
פרק ב' 30% 4 נקודות לתשובה נכונה.
1. כתבי מילה נרדפת - במקום "הרהר"
במשפט: לשם מה קטפתי אותו ___________________________.
2. כתבי מילה נרדפת - במקום "כרת"
במשפט: ענף מן השתיל.
3. כתבי מילה נרדפת במקום "תמהו"
במשפט מה זאת? _________________ - מה השתיל שלנו.
פרק ג' 5% 1 נקודות למשפט נכון.
לפניך סיפור מבולבל, סמני מספרים בסדר הנכון:
- עבר עוד נער וכרת ענף מהשתיל.
- באו הילדים ששתלו את השתיל ומצאו אותו מת.
- עבר לידו נער, קלף עלה מן השתיל והשליכו.
- ילדה שחקה בכדור, הכדור נפל ופגע בשתיל.
- השתיל המסכן נבל ויבש כליל.
- ילדים שתלו שתיל של אילן והוא נקלט יפה באדמה.
פרק ד' 30% 4 נקודות לתשובה משמעותית.
סמני את התשובה הנכונה מבין התשובות הנתונות:
1. במה טעתה הילדה?
א. שקטפה עלה. ג. שהצטערה.
ב. שזרקה את הכדור. ד. שחשבה ששתיל שבור יכול לצמוח מחדש.
2. למה כרת הנער ענף?
א. כי קיבל אולר במתנה. ג. כי השתיל היה שבור.
ב. כי האולר היה חד. ד. כדי לנסות את האולר.
3. מדוע נבל השתיל ויבש?
א. כי השעינו עליו אופניים. ג. כי כרתו ממנו ענף.
ב. כי האדמה היתה כרועה. ד. כי השתיל נשבר.
פרק ה' 10% 4 נקודות לסיכום משמעותי.
1. בחרי בשם מתאים לסיפור וסמני.
א. הילדים והשתיל.
ב. האולר החדש.
ג. בל תשתית.
ד. בטו'-בשבט.
בהצלחה!
מבחן/"המשל והאמת" שם:
כתה:
תאריך:
פרק א' - קראי את הסיפור "המשל והאמת" בעיון רב ועני על השאלות הבאות: 2 נקודות לתשובה נכונה.
1. במי פגש המשל?_________________________________________________ _________________________________________________________________
2. מה היה מראה המשל?_____________________________________________ _________________________________________________________________
3. מה היה מראה האמת?_____________________________________________ _________________________________________________________________
4. מה אמר המשל לאמת?_____________________________________________ _________________________________________________________________
5. מה ענתה האמת למשל?____________________________________________ _________________________________________________________________
6. מה למדת מסיפור זה?____________________________________________ _________________________________________________________________

פרק ב' - 2 נקודות למשפט נכון.
זכור, המשל מאפשר לנו להוכיח חבר, שאינו מתנהג יפה, ולהעיר לו על
כך בדרך של רמז.
מה אומר לנו משפט זה?
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
פרק ג' - הסיפור "המשל והאמת" מסביר את אחת הסיבות לשימוש במשל.
4 נקודות לתשובה משמעותית.
השלמי: האמת חושבת, שאין אוהבים או אותי, כי ______________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ המשל מסביר לה, שהסיבה האמתית היא ________________________________
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ המשל מסביר לה, שהסיבה האמתית היא ________________________________
פרק ד' - שתיים מתוך ארבע תשובות הבאות הן נכונות. קראי וסמני.
4 נקודות לסיכום משמעותי.
- האנשים מעדיפים לשמוע את האמת כשהיא "לבושה" במשל.
- מפני שאז אין מבינים אותה.
- מפני שזה מבייש אותם פחות.
- מפני שהסיפור מושך את הלב.
- מפני שהמשל איננו נכון.
בהצלחה!
מבחן/שמואל א' שם:
פ' טז, פס' יד'-כג' כתה:
תאריך:
פרק א' - עני על השאלות הבאות: 2 נקודות לתשובה נכונה.
קראי את הקטע, את השאלות, את ההוראות בעיון, ועני עליהן.
1. מה קרה לשאול?
2. מה הציעו עבדי שאול להביא אליו?
3. את מי הציע אחד הנערים?
4. מדוע ביעתה רוח רעה את שאול?
5. איך רווח לשאול וטוב לו?
פרק ב' - השלמי את הפסוקים בהתאם לנידרש. 4 נקודות לתשובה נכונה.
1. כתבי מילה אחרת במקום "ובקשו".
בפסוק ______________ איש יודע מנגן בכינור.
2. כתבי מילה אחרת במקום "מלאכים"
בפסוק: וישלח שאול __________ אל ישי...
3. כתבי מילה אחרת במקום "וסרה מעליו"
בפסוק: ורווח לשאול וטוב לו, _____________ רוח הרעה.
פרק ב' - לפניך קטע מבולבל, סמני מספרים בסדר הנכון/נק' 1 למשפט נכון
עבדיו הציעו לו איש יודע לנגן בכינור יבוא לנגן לפניו.
וישלח ישי את דוד אל שאול ובידו לחם, נאד יין וגדי עיזים.
רוח ה' סרה מעם שאול ורוח רעה בעתתו.
והיה בהיות רוח רעה אל שאול, ניגן דוד לפניו ורווח לו.
שאול ביקש מעבדיו לחפש איש המיטיב לנגן בכינור.
אחד העבדים הציע את בן ישי. שאול ביקש מישי שישלח אליו את בנו
דוד.
פרק ד' - סמני את התשובה הנכונה מבין התשובות הבאות לכל שאלה.
4 נקודות לתשובה משמעותית.
1. מדוע סיפרו לשאול על דוד?
א. כי העבד אהב את דוד.
ב. כי שאול אהב את דוד.
ג. כי דוד היה יפה.
ד. כי דוד יודע לנגן.
2. מדוע קיבל שאול את עצת עבדיו?
א. כי רוח ה' סרה מעליו.
ב. כי האמין שהם צודקים.
ג. כי הכיר את אביו.
ד. כי דוד ניגן לפניו.
3. למה ניגן דוד לפני שאול?
1. כי קיים את מצוות אביו.
2. כדי להסיר משאיל את רוחו הרעה.
3. כי ידע לנגן יפה.
4. כדי להרוויח כסף.
פרק ה' - בחרי בשם המתאים לקטן וסמני 4 נקודות לסיכום משמעותי א. שאול ודוד
ב. דוד הרועה
ג. עבדי שאול
ד. קול הנגינה - מרפא לנשמה.
סמן X בעמודה המתאימה
1 = בכלל לא.
2= בדרך כלל לא.
3= לעיתים
4= לעיתים קרובות מאוד.
1
2
3
4
אני צופה רבות בטלויזיה
אני משלב עיסוקים אחרים
אני מתאמץ להבין את המשדר
אני מסוגל להבין את המשדר
* רשום את מספר הספרים שקראת בחודש האחרון ______________
באשי יוסף, ההישגים הלימודיים, עמ' 43-54.
רפאל נ., "הבנת הנקרא-התהליך והתוצר", עמודים 97-113.
ויסברגר מטי, הקשר בין צפיה בטלויזיה לבין יכולת והרגלי הקריאה, עמוד 3.
שם, עמוד 9.
אדוני חנה, תפקידם של אמצעי תקשורת המוניים בתהליך הסוציאליזציה של הנוער מתבגר, עמוד 56.
מרקוס אליעזר, ילדים וטלויזיה, עמוד 79.
שם, עמוד 83.
ויסברגר מטי, הקשר בין צפיה בטלויזיה לבין יכולת והרגלי הקריאה, עמוד 18.
שנלר ר.,"הטלויזיה ומיקומה בין עיסוקי שעות הפנאי", עמוד 36.
אדוני חווה, תגובות ילדים לצפיה בטלויזיה, עמוד 45.
1

תגים:

תקשורת · בית · ספר · חינוך · טלויזיה · טלביזיה · הוראה · לימוד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הטלויזיה על הבנת הנקרא", סמינריון אודות "השפעת הטלויזיה על הבנת הנקרא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.