היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68540
סקירת ספרות ומחקר אמפירי על מדד הנאסד"ק ומדד המעו"ף.
7,047 מילים (כ-21.5 עמ'), 18 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67349
התפתחות ענף ההיי-טק וענף ההון סיכון בארץ, כיצד משתלבים שני הענפים הללו, וכיצד השפיע ענף ההון סיכון על ענף ההיי-טק לאורך השנים האחרונות.
4,889 מילים (כ-15 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66294
באיזו מידה ישנה השפעה של אירועים חריגים על ערך המנייה והיקף המסחר בשוק ההון.
12,492 מילים (כ-38.5 עמ'), 43 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 68035
עבודה זו מחשבת את מחיר ההון המשוקלל של החברה, תוך ניסיון לנטרל את השפעות המשבר הכלכלי האחרון.
2,655 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 66303
סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.
4,798 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65097
שוק המעו"ף בבורסה לניירות ערך בת"א - קיומם של רווחי ארביטרז בשוק ההון הישראלי.
5,985 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65147
סקירת שוק ההון הישראלי ודיון בממצאי הועדה והמלצותיה.
6,517 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68820
תרגל הכולל שני חלקים: בחירת פרוייקט להשקעה בחברת GREEN ומחיר ההון בחברת Celtor plc.
2,206 מילים (כ-7 עמ'), 9 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69344
עבודה אמפירית הבודקת השפעות של שוק ההון הישראלי להחלפת רואה חשבון המבקר בחברות ציבוריות.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 30 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100