היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67994
סייג אי שפיות הדעת- המצב המשפטי בישראל ובחינת סעיף 34ח לחוק העונשין.
8,354 מילים (כ-25.5 עמ'), 25 מקורות, 447.95 ₪
עבודה מס' 69117
טענת אי שפיות במקרה של עבירה שבוצעה תחת השפעת סמים או אלכוהול.
5,135 מילים (כ-16 עמ'), 28 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 32623
הגדרה פסיכולוגית ומשפטית, גיבוש התואנה עד לכדי הגנה חוקית, מהות החוק והסטטוס שלו.
9,496 מילים (כ-29 עמ'), 13 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70461
הצגת מקרים מהארץ ומהעולם.
5,251 מילים (כ-16 עמ'), 17 מקורות, 329.95 ₪
עבודה מס' 60504
הצגת הסביבה העסקית, תיאור החברה וניתוח פיננסי.
9,147 מילים (כ-28 עמ'), 3 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66263
השוואה בין ההיענות לשאילת שאלות רגישות באמצעות הדואר ובאמצעות הטלפון.
5,506 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21281
גישות פילוסופיות אוניברסליות, אי ציות ביהדות, דוג' לאי ציות לחוק (דוד המלך), אי לגליזם פוליטי.
6,373 מילים (כ-19.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 41472
רקע על התקופה והגאונות, ירידת מעמדן של ישיבות בבל, גאונות א"י ומעמדה וסמכותה של ישיבת א"י
7,253 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100