היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67374
סקירת היבטים שונים של הטענה המקדמית הנקראת "הגנה מן הצדק".
11,568 מילים (כ-35.5 עמ'), 146 מקורות, 1,209.95 ₪
עבודה מס' 67109
דיון בשאלה האם יש מקום להכיר בטיעון המבקש לבטל כתב אישום מחמת ניצול לרעה של כוח התביעה.
11,625 מילים (כ-36 עמ'), 64 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70050
בחינת העקרון.
4,899 מילים (כ-15 עמ'), 34 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 65104
"ההגנה התרבותית" כהגנה במשפט הפלילי
12,655 מילים (כ-39 עמ'), 53 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 70424
דיון בקודקס, בדילמות העולות ממנו וההקשר של דיני הגנת הצרכן.
11,776 מילים (כ-36 עמ'), 90 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 65472
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66982
הגנת הקטינות מימי התורכים ועד ימינו, תוך בחינת היבטים פסיכולוגים של ההגנה, בהשוואה לדין בארצות השונות.
19,586 מילים (כ-60.5 עמ'), 75 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67454
סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.
3,145 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69683
השלכות של שימוש בטכנולוגיות הגנה מתקדמות על פעילות הטרור בישראל.
13,074 מילים (כ-40 עמ'), 48 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100