היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגנה מן הצדק

עבודה מס' 067109

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בשאלה האם יש מקום להכיר בטיעון המבקש לבטל כתב אישום מחמת ניצול לרעה של כוח התביעה.

11,625 מילים ,64 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

דוקטרינת ה"הגנה מן הצדק" (להלן: "הדוקטרינה") מנהיגה כי, לבית-המשפט הפלילי יש סמכות לבקר העמדת נאשם לדין ואת עצם ניהול משפטו, מקום שאלה עולים כדי ניצול לרעה של כוח התביעה. כשדנים בשאלת הדוקטרינה, אין מייחסים חשיבות לשאלה האם הנאשם אשם או חף מפשע(1). הנאשם יעשה שימוש בדוקטרינה כדי לתקוף בפני בית-המשפט, את דרכי הפעולה שנקטו בכדי להביאו בפלילים.
בית המשפט על ידי אימוץ הדוקטרינה למקרה שלפניו, רשאי לסרב מלדון בכתב האישום, סירוב שמשמעותו היעדר שפיטה, סירוב זה כפי שכבר נאמר, מנותק משאלת אשמתו של הנאשם, הוא איננו מזכה ואינו מרשיע אלא מתעלם כליל מהיבטים אלה לטובת הראיה הכוללת של המעשים.
הדוקטרינה הינה סעד חוקתי, הניתן לנאשם בפלילים, כדי למנוע פגיעה בזכויות האדם של הנאשם בניגוד להוראות חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו(2).

למרות החשיבות הרבה בדוקטרינת ה"הגנה מן הצדק" שהינה טענה מהפכנית וחדשנית יחסית, היא תתקבל בבית המשפט במקרים מיוחדים וברורים בלבד ולא בכל פעם שיעלה חשד קל לגבי תקינותם של הלכי הרשות בהבאת הנאשם לדין.

בעבודתי אנסה להראות את החשיבות שבקיומה של הדוקטרינה ואדון בשאלה הסובבת סביבה והיא: האם יש מקום להכיר בטיעון המבקש לבטל כתב אישום מחמת ניצול לרעה של כוח התביעה, שעה שבה תכלית עיקר המשפט הפלילי הינה הבאת עבריינים על עונשם.

תוכן עניינים:
1. הקדמה - דוקטרינת ההגנה מן הצדק מהי?
2. הכרה בכבוד האדם כזכות חוקתית במשפט הישראלי
3. ההכרה בזכות היסוד להליך ראוי- נגזרת מחיקוק חוק יסוד: "כבוד אדם וחירותו"
4. שיקולים חוקתיים לביקורת שיפוטית על הגשת כתב אישום
5. הערכים, העקרונות והאינטרסים המתמודדים בזירת הדוקטרינה
א. שלטון החוק והעמדת העבריינים לדין
ב. זכויות קורבן העבירה
ג. טוהר ההליך הפלילי וזכויות היסוד של החשוד או הנאשם
ד. העברת ביקורת ע"י ביהמ"ש על הרשויות ועל היוהמ"ש על הגשת כתב אישום
6. הגנה מן הצדק - הלכה למעשה
7. הגנה מן הצדק - משפט משווה
המשפט האנגלי
המשפט האמריקאי
8. המסגרת הדיונית פרוצדוראלית להגנה מן הצדק ואימוצה בחקיקה הישראלית
9. סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

כשבאים לבדוק האם חוק, פוגע או גורע מזכות כלשהי שחוקקה בחוק יסוד, בוחנים מהי אותה זכות שחוק היסוד נחקק כדי להגן ולעגן אותה, והאם החוק החדש אכן פוגע בזכות זו.
במידה וממבחן זה מבחינים בפגיעה כלשהי בזכות המעוגנת בחוק היסוד פונים לפרשנות התכליתית, ובה דנים בשאלה האם הפגיעה הינה פגיעה כדין, משמע שהפגיעה מקיימת את דרישות פסקת ההגבלה.
מכל האמור לעיל ניתן להבין כי בחקיקת חוק היסוד רצו להנחיל בין היתר, את העיקרון כי קיימת חובה על כל רשויות השלטון להגן על כבוד האדם, ולשם כך עליהן אף לנקוט באמצעים שונים.
נשאלת השאלה איזו רמת חשיבות יש לייחס "לכמות" הפגיעה בהגדרה של המושג "כבוד האדם", האם לא תתאפשר כל פעולה אשר פוגעת באופן כלשהו בכבודו של אדם.

תגים:

הגנה מן הצדק · דוקטרינה · ביטול כתב אישום

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגנה מן הצדק", סמינריון אודות "הגנה מן הצדק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.