היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 67057
האם אכן דוקטרינת האשם תורם ראויה לחול אף בדיני החוזים?
11,144 מילים (כ-34.5 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 68431
תום לב במשא ומתן: דוקטרינת ההשתק בראי הגישה הכלכלית
10,779 מילים (כ-33 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67385
בחינת האופן בו ניתן לזהות השפעה בלתי הוגנת, על מי מוטל נטל ההוכחה לקיומה ובחינת המגמות שהשפיעו על עיצובו של חוק הירושה.
8,085 מילים (כ-25 עמ'), 50 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68089
עבודה תיאורטית על הוגים מפורסמים.
3,416 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67217
התפתחות דוקטרינת הבטלות היחסית וכיצד הושרשה לתוך המשפט הציבורי והפרטי והחליפה את דוקטרינות הבטלות המוחלטת.
7,860 מילים (כ-24 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63759
טעות בדין וניתוח דוקטרינת ההסתמכות על עצת עורך דין.
23,303 מילים (כ-71.5 עמ'), 100 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 64141
בחינת עקרונות שלטון ההלכה האסלמי וכיצד הוא מיושם בפועל בדוקטרינה החומנסטית והשלטון באיראן.
14,613 מילים (כ-45 עמ'), 12 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65603
דיון בדוקטרינת "כפל התוצאות"
3,324 מילים (כ-10 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66826
רקע קצר אודות הרא"ש (רבנו אשר יחיאל) והרשב"א (רבנו שלמה בן אדרת), גישתם לתופעה זו בתור דיינים, פסיקתם והדוקטרינות שהנחו אותם
2,390 מילים (כ-7.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14