היישום אינו מחובר לאינטרנט

הרתעה והכרעה במבחן מלחמת יום הכיפורים

עבודה מס' 062185

מחיר: 300.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מרכיבי היסוד בדוקטרינה הביטחונית הישראלית.

5,049 מילים ,22 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
דוקטרינת הביטחון הישראלית - קווי יסוד לדמותה
הרתעה והכרעה בחשיבה האסטרטגית
ארבעת טיפוסי ההרתעה - בין כישלון להצלחה
הכרעה אסטרטגית במלחמת יום הכיפורים - בין אמצעי לטרור
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
"אין הצבא קובע המדיניות, המשטר, החוקים וסדרי הממשלה במדינה. אין הצבא קובע על דעת
עצמו אפילו את מבנהו, סדריו וקווי פעולתו, ואין הוא, כמובן, מחליט על שלום ומלחמה. הצבא
איננו אלא זרוע הביצוע, זרוע ההגנה והביטחון של ממשלת ישראל".1
מלחמת יום הכיפורים היוותה נקודת מפנה בהתפתחות המערכת הפוליטית, החברתית, הכלכלית
והתרבותית בישראל, ורישומיה הוסיפו להדהד זמן רב לאחר שוך רעמי התותחים. מתוך המלחמה
קמו תנועות מחאה שתבעו מהפך יסודי בדפוסים הפוליטיים והחברתיים של חיינו, ואשר הטילו
ספק בתהליכי קבלת ההחלטות שהיו נהוגים במערכת הפוליטית בכלל, ובדרכי עיצובה של מדיניות
הביטחון בפרט. לראשונה בתולדות המדינה ספגה המערכת הפוליטית ביקורת ציבורית נוקבת על
הבנייתה ודרכי יישומה של מדיניות הביטחון הלאומי, אשר הייתה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי
ולהכרעותיה של אליטה פוליטית מצומצמת, ללא פיקוח פרלמנטרי או מעורבות ציבורית כל שהן.
מדיניות זו נגזרת במישרין מדוקטרינת הביטחון, אשר מהווה את "התכנית הלאומית הבסיסית
והקבועה של כוננות האומה והיערכותה הביטחונית, ובכלל זה תפיסת המלחמה ומטרותיה"2, ועליה
להביא ליישומה השוטף בהתאם להתפתחויות ולתהליכים המדיניים והצבאיים. לאחר הקמת
המדינה, וכל עוד כיהן דוד בן גוריון כשר הביטחון, קבע הדרג המדיני הלכה למעשה את דוקטרינת
הביטחון וגזר ממנה את המדיניות הביטחונית, יחד עם דפוסי ארגונו של הכוח הצבאי, וגם לאחר
סיום כהונתו המשיכה ממשלת ישראל לשאת באחריות משולשת זו. עם זאת, משקלו של המטה
הכללי בתחילה כמייעץ ולאחר מכן כשותף מלא בהתויית המדיניות הלך וגבר ברבות הימים, עד
להפיכתו לחלק אינטגרלי ממערך מקבלי ההחלטות, וכזה הוא אף היום.
חיבור זה יוצא מנקודת הנחה כי נוסף להיותה קו פרשת המים שחצה את החברה הישראלית וביתר
את הקונצנזוס ששרר עם פרוץ המלחמה, מהווה המלחמה הפרכה יישומית במהותה להנחות יסוד
רבות שעוצבו והוטמעו בדוקטרינת הביטחון הישראלית, וכשלו כשלון חרוץ במבחן המעשה שהציבה
המלחמה, ועם זאת, לא נבחנו מחדש בשלושת העשורים שלאחריה. מכיוון שקצרה היריעה לניתוח
כישלונם של מכלול מרכיביה של הדוקטרינה הביטחונית בעמידה באתגר שניצב לפניה, יתמקד
החיבור בסקירה קצרה של קווי היסוד המרכזיים שהנחו את דוקטרינת הביטחון הישראלית כפי
שגובשו בשנים הראשונות לקיומה, תוך מיפוי וניתוח שני מרכיבים מרכזיים בה, אשר שזורים כחוט
השני, בראייתי, במכלול מרכיביה השונים, ומהווים קנה מידה ראוי לניסיון חלקי זה להערכת
התפתחותה של החשיבה המדינית-ביטחונית - ההרתעה וההכרעה.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. דוד בן גוריון. צבא וביטחון. הוצאת מערכות, .1955
2. ישראל טל, "ביטחון לאומי וביטחון קיבוצי", מערכות, 1986, עמ' .2-6

מקורות:

אלמוג, דורון. "לקחי מלחמת יום הכיפורים - מבט לעתיד". מערכות 367, 1999.
ב"ה לידל הארט. מדוע איננו לומדים מן ההיסטוריה? מערכות, תל אביב, 1985.
בן גוריון, דוד. ייחוד וייעוד. מערכות, תל אביב, 1971.
בן גוריון, דוד. צבא וביטחון. מערכות, תל אביב. 1955.
ברזילי, גד. דמוקרטיה במלחמות: מחלוקת וקונצנזוס בישראל. ארנון מגן, עורך. פועלים, תל אביב. 1992.
בר יוסף, אורי. "50 שנות הרתעה ישראלית: לקחי העבר ומסקנות לעתיד". מערכות 367. 1999.
בר כוכבא, משה. "תפיסת הביטחון ומרכיבי הכוננות של צה"ל במבחן מלחמת יום הכיפורים". מערכות 316, 1989.
דרור, יחזקאל. אסטרטגיה רבתי לישראל. אקדמון, ירושלים. 1989.
הרכבי, יהושפט. מלחמה ואסטרטגיה. מערכות, תל אביב. 1990.
טל, ישראל. "ביטחון לאומי וביטחון קיבוצי". מערכות 314. 1989.
טל, ישראל. "תורת הביטחון - רקע ודינמיקה". מערכות 253. 1976.
טל, ישראל. "מתקפה ומגננה במלחמות ישראל". מערכות 289. 1987.
יניב, אבנר. פוליטיקה ואסטרטגיה בישראל. פועלים, תל אביב. 1994.
כהן, סטיוארט. "מגבלות השימוש בכוחות המילואים: לקחי מלחמת יום הכיפורים". מערכות 367, 1999.
ענבר, אפרים. "החשיבה האסטרטגית של ישראל אחרי 1973". בתוך: נויברגר בינימין. עורך. מלחמות והסדרים: סוגיות נבחרות ביחסי החוץ של ישראל. האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב. 1992.
פדהצור, ראובן. "ישראל - עדכון הדוקטרינה הצבאית". מערכות 319. 1990.
פעיל, מאיר. "מלחמת יום הכיפורים - מבט היסטורי לרמה האסטרטגית". מערכות 276, 1980.
קובר, אבי. הכרעה צבאית במלחמות ישראל-ערב 1948-1982. מערכות, תל אביב. 1995.
קובר, אבי. "הכרעה אסטרטגית - האם אבד עליה הכלח?" בתוך דיונים בביטחון הלאומי 12 תפיסת הביטחון הישראלית עיון מחדש. מרכז ב"סא, אוניברסיטת בר-אילן, 1998.
רבין, יצחק. "ההרתעה במבחן מלחמות ישראל". ספרא וסייפא - ביטאון החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב 4, 1981.
תמרי, דב. "מלחמת יום הכיפורים - מושגים, הערכות, מסקנות". מערכות 276. 1980.
Alexander L. George and Richard Smoke. Deterrence in American Foreign Policy.
Columbia University Press. New York. 1974.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הרתעה והכרעה במבחן מלחמת יום הכיפורים", סמינריון אודות "הרתעה והכרעה במבחן מלחמת יום הכיפורים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.