היישום אינו מחובר לאינטרנט

דוקטרינת האשם תורם בדיני חוזים

עבודה מס' 067057

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם אכן דוקטרינת האשם תורם ראויה לחול אף בדיני החוזים?

11,144 מילים ,25 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

אחד מחידושי הצעת דיני ממונות הינה החלת הגנת אשם תורם אף בדיני חוזים. סעיף 461 להצעה מגדיר הגנה זו, כדלקמן " התרשלות תורמת - בית המשפט רשאי להפחית מהפיצויים המגיעים לנפגע סכום שיקבע בהתחשב במידת אשמתם היחסית לגרימת הנזק ובאופי אחריותו של המפר ומטרותיה.....".
דוקטרינה זו מוכרת לנו מתחום דיני הנזיקין אך בתחום דיני החוזים הינה בגדר חידוש . כמו כל דבר המוגדר כחידוש, טבעי שמחד תגרור אחריה תומכים נלהבים המצדדים ברעיון חדשני זה ואף מעניקים טעמים להצדקתו, ומאידך מתנגדים הרואים בחידוש זה כטעות ביסודה ואף להם טעמים לאי קבלת חידוש זה. במסגרת עבודה זו אבקש להראות שהגנת אשם תורם אכן ראויה לחול אף בדיני החוזים תוך מתן מענה מספק למתנגדים לדוקטרינה זו. כנגזרת מתבקשת לסוגיית התחולה אבקש להראות שלא זו בלבד שהיא ראויה לדיני החוזים, אלא אף יתרה מכך, מעמדה בדינים הללו לא יהיה כרוב החקיקה המסדירה תחום זה, קרי דיספוזיטיבי, אלא היא תהווה חקיקה קוגנטית בדינים אילו.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע והגדרת הדוקטרינה
הצגת שאלת המחקר
אשם תורם אל מול הדוקטרינות החוזיות
אחריות מוחלטת בדיני חוזים
תורת הרצון
הסתמכות, וודאות משפטית
האסכולה המוסרית של דיני החוזים
מגמת הפסיקה בישראל
משפט משווה
סיווג מעמד הדוקטרינה
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

שאלה זו מתבקשת לנוכח עיגון הדוקטרינה בהצעת דיני ממונות, הדין כיום איננו מכיל דוקטרינה זו בדיני החוזים אלא רק במסגרת פקודת הנזיקין סעיף 68, דא עקא היא, שאף לא ניתן להחיל מכוח סעיף זה את הדוקטרינה בדיני החוזים, היות וע"פ סעיף 64 לפקודה, המגדיר "גרם נזק באשם" -"אשם" הוא מעשהו או מחדלו של אדם שהם עוולה לפי פקודה זו...".
מכאן נובע שהדוקטרינה המוסדרת בפקודה מבקשת להחיל עצמה אך ורק על עוולות שבפקודת הנזיקין ועליהן בלבד, כך שלגבי חוזים במידה וישנו אשם תורם שאיננו עוולה או הפרת חובה חקוקה הרי שהחוק הקיים איננו מבקש לחול בה.עם זאת ניכר שהפסיקה הכירה בדוקטרינת האשם תורם בדיני החוזים וכיום אף דיני הממונות מבקשים לעגן דוקטרינה זו במסגרת החוזית, תמורות אילו בפסיקה ואף בדין המוצע מעלות את השאלה, לנוכח ההבדל המובנה שבין דיני הנזקין לדיני החוזים, האם אכן ראויה דוקטרינה זו לחול אף בדיני החוזים?

תגים:

הגנות · למפר · הצעת · חוק · ממונות · סולידריות · בדיני · חוזים · תום · חוזי · חידושים · סוגיות · עדכניות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דוקטרינת האשם תורם בדיני חוזים", סמינריון אודות "דוקטרינת האשם תורם בדיני חוזים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.