היישום אינו מחובר לאינטרנט

האמת היחסית והאינות בתורתו של נגרז'ונה

עבודה מס' 060639

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הטענה כי ייחודיותו של נגרז'ונה הינה בהצגת האמת היחסית, בנוסף לאמת המוחלטת שאליה שואפת דוקטרינת ההכחשה הכללית.

5,136 מילים ,17 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ראשית ההתפתחות של תורת האינות הינה בדיון על ישותו, קיומו ומשמעותו של היקום. ההגות ההודית מתייחסת לקיום הארצי בדרך של הכחשה, כאשר נגרז'ונה, שבתפיסת האינות שלו אעסוק בעבודה זו, רואה את המציאות כמו האחרים, על פי התפיסה הנהיליסטית, אולם בחר בדרך האמצע, המדיאמיקה (Madhyamika), הגורסת כי לצד האמת המוחלטת הקיימת רק לאחר השחרור, בשלב ההתאחדות עם הברהמן, קיימת גם אמת יחסית בעולם הזה, שאין לשלול אותה באופן מוחלט, שכן היא מעין שלב בדרך לשחרור, המשמש ככלי להשגת המטרה.
גישתו הניאו-בודהיסטית לא חרגה ממכחישים אחרים, אך הוספת האמת היחסית, היוותה שוני משמעותי מהעמדה התיאורטית, שלוותה בתביעה מעשית מבני האדם, לשאוף לחידלון, מבלי שיעברו את השלבים שיכשירו אותם לקראתו ( & Tola .(Dragonetti, 1981: 273

הוגים אחרים לעומתו, כמו שנקרה למשל, רואים את הקיום בברהמן, כלומר באל, כאשר הברהמן הוא כל יודע וכל יכול וכל הקשור למציאות בעולם הזה נשללת על ידם לחלוטין, כאשר מבחינתם אינה קיימת האמת היחסית. ( .(Taber, 1983: 30
בעבודה זו ארצה להתייחס למשמעות האינות על פי שיטתו של נגרז'ונה, כאשר במרכז עבודתי אעלה את השאלה, האם ה'אין' יכול להוות קיום מושגי בפני עצמו, מבלי להתיחס לתהליכי קליטתו בהכרה?

ניתן להתחיל בשאלה מה קיים? הגישה הכללית רואה בכל מה שקיים ביום יום סוג של אשליה (Crittenden, 1981: 323), כאשר ארצה לטעון שתפיסת האינות הבאה לידי ביטוי בתפיסתו של נגרז'ונה אינה מתייחסת רק לקיומם של האל והחומר, כפי שהדבר בא לידי ביטוי אצל מתנגדיו המכחישנים, אלא קיים לכך ביטוי המשמש מבוא לגישת הנהיליזם וביטוי זה מתיחס להוויה הקיימת בעולם הזה ומובילה אל
ההכרה. עם זאת, המטרה הינה שלילת הקיים, כאשר מעבר לברהמן והחומר כל שאר הישויות מצויות בתהליך בלתי פוסק של שינוי, אינן פרמננטיות ועל כן לא ניתן לראותן כישויות בעלות משמעות, מכיוון שההשתנות הבלתי פוסקת, מובילה להיעלמותו של עצם אחד, גם אם במקומו נוצר עצם אחר וכך קיים החומר בלבד, מלבד הברהמן והחומר.
מכיוון שכך, אטען כי ייחודיותו של נגרז'ונה הינה בהצגת האמת היחסית, בנוסף לאמת המוחלטת שאליה שואפת דוקטרינת ההכחשה הכללית. לצורך תמיכה בטענתי אתיחס בפרק הראשון למושג האינות, לקשר שבין האינות וההוויה, בדרך להכרה.
מפרק זה אצא לרעיון האמת המוחלטת והאמת היחסית, כאשר רעיון זה הינו לדעתי המפתח לתפיסתו הייחודית של נגרז'ונה, אשר ניתן להציגה גם בכלים לוגיים ולשוניים, כפי שאעשה בפרק השלישי. את מסקנותי אביא בסיכום.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: ההוויה וההכרה
1.1. רעיון האינות
1.2. הקשר שבין האינות, תפיסת ההוויה וההכרה
1.3. תפיסת המדיאמיקה מול התפיסה הדוגמטית
1.4. לסיכום הפרק
פרק ב: האמת המוחלטת והאמת היחסית
פרק ג: הצגה לוגית ולשונית של גישת נגרז'נה
3.1. דרך האמצע של שנקרה במבט לוגי-מתמטי
3.2. הדרך לאמת המוחלטת - ההיבט הלשוני
3.3. לסיכום הפרק
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

סינג, ס., (2000), המשפט האחרון של פרמה, פרוזה, תל-אביב.
Bhattacharyya, B., "The Concept of Existence and Nagarjuna's Doctrine of Sunyata", Journal of Indian Philosophy 7(3), 1979, pp. 335-344.
Boyer, C.B., (1968), A History Of Mathematics, Wiley, New York.
Coward, H.G., "'Speech Versus Writing', in Derrida and Bhartrhari", Philosophy East and West, 1991, pp. 141-162.
Crittenden, C., "Everyday Reality as Fiction - A Madhyamika Interpetation", Journal of Indian Philosophy 9(3), 1981, pp. 323-333.
De Jong, J.W., "The Problem of the Absolute in the Madhyamaka School", Journal of Indian Philosophy 2, 1972, pp. 1-6.
Della Santina, P., "The Madhyamaka Philosophy", Journal of Indian Philosophy 15(2), 1987, pp. 173-185.
Halbfass, W., (1992), On Being and What There is, State University of New York Press, New York.
Jones, R.H., "The Nature and Function of Nagarjuna's Arguments", Philosophy East and West 28(4), 1978, pp. 485-502.
Potter, K.H., "The Background of Skepticism, East and West", Journal Of Indian Philosophy 3, 1975, pp. 299-313.
Radhakrishnan, S. Moore, C.A., (1957), Indian Philosophy, Princeton Unicersity Press, Princeton.
Quine, W.V.O., 1964, From A Logical Point of View, Harvard University Press, Cambridge.
Robinson, R.H., "Did Nagarjuna Really Refute All Philosophical Views?", Philosophy East and West 22(3), 1972, pp. 325-331.
Sprung, M., "Being and the Middle Way", in: Sprung, M., (ed.), (1978), The Question of Being, The Pennsylvania State University Press, University Park, p. 135.
Taber, J.A., (1983), Transformative Philosophy, University of Hawaii Press, Honolulu.
Tola, F. Dragonetti, C., "Nagarjuna's Conception of `Voidness'", Journal of Indian Philosophy 9(4), 1984, pp. 273-282.
Yu-Kwan, N., "The Arguments of Nagarjuna in the Light of modern Logic", Journal of Indian Philosophy 15(4), 1987, pp. 363-384.

תגים:

בודהה · מזרח · קיום · בודהיזם

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האמת היחסית והאינות בתורתו של נגרז'ונה", סמינריון אודות "האמת היחסית והאינות בתורתו של נגרז'ונה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.