היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 65705
אירוניה, פארודיה וגרוטסק בקיום האבסורדי כפי שעולה מעיבודו האופראי של שוסטקוביץ' לסיפורו הקצר של ניקולאי גוגול-"החוטם"
4,773 מילים (כ-14.5 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65977
קיום קבלת השבת בגיל הרך והתייחסות למשולש השותף בעשייה החינוכית : גננת - ילד- הורה.
1,203 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 40250
היחס עם השלטון, דו קיום כלכלי ומסחרי, ודעות היהודים והמוסלמים אלה על אלה.
3,386 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60163
הצגת שתי העמדות, ושלוש נקודות בולטות מתוך הטקסטים המפרטות את סוגיית קיום העולם החומרי.
2,695 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 40291
הגדרה, יחסה של הדת לגלות, מאפייני הגלות והסיבה ליחודו הלאומי של ישראל בגולה.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65579
סקירת התופעה וההתמודדות איתה.
10,317 מילים (כ-31.5 עמ'), 17 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 62689
סקירה של מספר מיזמים בארץ.
12,122 מילים (כ-37.5 עמ'), 33 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 62734
6,805 מילים (כ-21 עמ'), 41 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63085
מחקר באמצעות שאלונים וניתוחם על פי מודל ההכנסה של . Mincer
3,693 מילים (כ-11.5 עמ'), 12 מקורות, 350.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87