היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 86
עבודה מס' 65798
האם מדובר בשמירה על קונצנזוס ערכי החיוני להמשך קיומה של החברה או שמא זהו שימור האליטה הדתית על מנגנוניה הבירוקרטים?
4,912 מילים (כ-15 עמ'), 28 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 60985
בחינת היכולות והקשיים הצפויים מקיום של פעילות עסקית של כל אחת מהמדינות במדינה האחרת.
3,389 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60952
הצגת החברה, בחינת האפשרות לקיום מסחר אלקטרוני והצעת אתר אפשרי.
2,500 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60950
בחינת המגעים להסכמי שלום ומו"מ שנעשו בין ישראל לירדן ובין ישראל לסוריה בתקופה זו.
9,568 מילים (כ-29.5 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65829
תיאור התופעה, מימדיה במגזר הציבורי, ההסברים התיאורטיים לקיומה, וכיצד מנסה נציבות שירות המדינה להתמודד איתה.
10,723 מילים (כ-33 עמ'), 30 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61545
העבודה מתמקדת במדינות דמוקרטיות והאמצעים שבהם הן משתמשות על מנת לשמור על קיומן.
1,535 מילים (כ-4.5 עמ'), 8 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 61758
בחינת הסכנה שבתופעה לקיום הישות המדינית.
2,425 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61751
ניתוח הסיפורים "קרחת מכאן ומכאן" ו -"בזכות קיום מצווה".
1,493 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66069
סקירת פעילותה של קבוצת "יפנאוטו החזקות" בשנה וחצי לקיומה ובשנה שלפני כן.
19,282 מילים (כ-59.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 86